Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
190
Hôm qua:
183
Tuần này:
679
Tháng này:
1275
Tất cả:
28122

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
18/BC-UBND03/03/2017Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
793/QĐ-UBND03/03/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Đỗ Xuân Thắng - phường Đông Sơn)
792/QĐ-UBND03/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Hoàng Văn Hùng)
791/QĐ-UBND03/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Hoàng Văn Dũng)
790/QĐ-UBND03/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Hoàng Văn Viên)
789/QĐ-UBND03/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Lam Sơn (hộ: Vũ Văn Vĩnh)
788/QĐ-UBND03/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Thị Chính)
787/QĐ-UBND03/03/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Lê Xuân Khoản - phường Ngọc Trạo)
786/QĐ-UBND03/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Phú Sơn (hộ: Phan Văn Lâm)
344/UBND-KT03/03/2017Vay vốn trồng rừng năm 2017 của các đối tượng thụ hưởng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ
343/UBND-TCKH03/03/2017Rà soát lại danh mục, tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dùng đề xuất trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn
342/UBND-KT03/03/2017Chủ trương thuê tư vấn thẩm định giá trị tài sản còn lại của Chợ Đông Sơn và lập Phương án xây dựng mới chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
341/PC-UBND03/03/2017Thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2017
340/UBND-KT03/03/2017Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng, phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn Thị xã
785/QĐ-UBND02/03/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Nguyễn Mạnh Hùng - phường Lam Sơn)
784/QĐ-UBND02/03/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Trần Canh Ngọ-xã Hà Lan)
783/QĐ-UBND02/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Lam Sơn (hộ: Hoàng Văn Tùy)
782/QĐ-UBND02/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Quang Trung (hộ: Mai Thị Lan)
781/QĐ-UBND02/03/2017Nâng bậc lương thường xuyên đối với CCVC (Phạm Thị Nguyệt - trường THCS Lê Quý Đôn)
780/QĐ-UBND02/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Tiên Phong)
779/QĐ-UBND02/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Đỗ Như Lương)
778/QĐ-UBND02/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Văn Mưu)
777/QĐ-UBND02/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Phạm Văn Hùng)
776/QĐ-UBND02/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Ngọc Trạo (hộ: Lê Thị Lài)
775/QĐ-UBND02/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Thị Mận)
770b/QĐ-UBND02/03/2017Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đồn biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
769/QĐ-UBND02/03/2017Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Tu bổ cấp thiết di tích Đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
339/UBND-NV02/03/2017Góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương đảng khóa XII
338/UBND-KT02/03/2017Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung tại Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh
337/UBND-TNMT02/03/2017Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016