Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
60
Tuần này:
213
Tháng này:
2316
Tất cả:
31315

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1536/QĐ-UBND11/05/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Mai Xuân Dục)
1535/QĐ-UBND11/05/2017Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (07 hộ gia đình)
1534/QĐ-UBND11/05/2017Thu hồi đất ở đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (hộ Bùi Xuân Hòa)
1533/QĐ-UBND11/05/2017Thu hồi đất ở đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (hộ Bùi Văn Thảo)
1532/QĐ-UBND11/05/2017Thu hồi đất ở đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (hộ Bùi Văn Hiền)
1531/QĐ-UBND11/05/2017Thu hồi đất ở đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (hộ Vũ Văn Khanh)
1530/QĐ-UBND11/05/2017Thu hồi đất ở đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (hộ Hoàng Văn Lưu)
1529/QĐ-UBND11/05/2017Thu hồi đất ở đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (hộ Hoàng Minh Đạm)
1528/QĐ-UBND11/05/2017Thu hồi đất ở đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (hộ Nguyễn Mạnh Hùng)
1527/QĐ-UBND11/05/2017Cấp kinh phí cho Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã
1526/QĐ-UBND11/05/2017Cấp kinh phí hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017
1525/QĐ-UBND11/05/2017Cấp tạm ứng kinh phí cho Phòng Kinh tế thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ
1524/QĐ-UBND11/05/2017Cấp KP thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
1523/QĐ-UBND11/05/2017Cấp hỗ trợ KP cho Liên đoàn lao động Thị xã
1522/QĐ-UBND11/05/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Trình Anh Dương)
1521/QĐ-UBND11/05/2017Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Bỉm Sơn năm 2017
787/UBND-VHTT11/05/2017Cung cấp danh sách cơ sở in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm
786/UBND-TCKH11/05/2017Tham gia ý kiến về dự thảo đề án huy động thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư
785/UBND-KT11/05/2017Báo cáo tình hình chăn nuôi lợn
784/UBND-KT11/05/2017Đẩy mạnh tiêu thụ lợn thịt trên địa bàn Thị xã
783/UBND-KT11/05/2017Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp
782/KH-UBND11/05/2017Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017
781/UBND-NV11/05/2017Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
780/UBND-VP11/05/2017Lập danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân
779/UBND-TCKH10/05/2017Hợp đồng cho thuê Ki ốt mới tại đền Sòng Sơn
1520/QĐ-UBND10/05/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Quang Trung (hộ: Vũ Thị Hoa)
1519/QĐ-UBND10/05/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Đông Sơn (hộ: Trịnh Văn Mai)
1518/QĐ-UBND10/05/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Vũ Văn Tiến - xã Hà Lan)
1517/QĐ-UBND10/05/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Trọng Thủy)
1516/QĐ-UBND10/05/2017Chấm dứt hiệu lực hợp đồng đối với ông Dương Văn Hùng - Viên chức Trung tâm Văn hóa TDTT Thị xã