Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
215
Hôm qua:
183
Tuần này:
704
Tháng này:
1300
Tất cả:
28147

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
336/UBND-KT02/03/2017Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và kiểm tra các hoạt động phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn thị xã
335/UBND-KT02/03/2017Tăng cường quản lý chất lượng, kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi và chất cấm trong chăn nuôi
334/TB-UBND02/03/2017Giao nhiệm vụ xem xét, tham mưu giải quyết đề nghị của Nhà đầu tư liên danh Licogi15-Phục Hưng về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Tờ trình số 02/TTr-QTDA ngày 09/02/2017
17/BC-UBND02/03/2017Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2017
774/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Hà Lan (hộ: Trần Thanh Trương)
773/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Văn Hạnh)
772/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Khắc Nhuần)
771/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Khắc Nội)
770/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Khắc Nội)
769/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Thị Thu Hòa)
768/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Trung Hòa)
767/QĐ-UBND01/03/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (hộ Mai Văn Quang - xã Hà Lan)
766/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Tiến Năm)
765/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ: Trần Bá Kỳ Dung)
764/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Lam Sơn (hộ: Nguyễn Văn Doanh)
763/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Ngọc Trạo (hộ: Trần Trung Thành)
762/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Ngọc Trạo (hộ: Bùi Văn Phúc)
761/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Quang Trung (hộ: Mai Xuân)
760/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Ngọc Trạo (hộ: Nguyễn Văn Lương)
759/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Ngọc Trạo (hộ: Nguyễn Thị Vân Anh)
758/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Đông Sơn (hộ: Nguyễn Danh Hoàng)
757/QĐ-UBND01/03/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Hà Lan (hộ: Trương Công Thảo)
756/QĐ-UBND01/03/2017Cấp chế độ mai táng đối với thân nhân hoặc người đại diện của Cựu chiến binh từ trần, thực hiện theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 20116 (ông Lê Hoàng Mậu - phường Bắc Sơn)
333/KH-UBND01/03/2017Kiểm tra cải cách hành chính năm 2017
755/QĐ-UBND28/02/2017Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2017
754/QĐ-UBND28/02/2017Trợ cấp khó khăn đột xuất (ông Trịnh Văn Thiệp - phường Đông Sơn)
753/QĐ-UBND28/02/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ba Đình (hộ: Trương Công Thảo)
752/QĐ-UBND28/02/2017Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ba Đình (hộ: Vũ Đức Cường)
751/QĐ-UBND28/02/2017Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2 Tây QL1A, thị xã Bỉm Sơn
332/UBND-TCKH28/02/2017Thực hiện quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm