Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
682
Hôm qua:
1316
Tuần này:
682
Tháng này:
32138
Tất cả:
270418

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1093/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Ba Đình ( Hộ: Lê Văn Quyền)
1092/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Đông Sơn ( Hộ: Trịnh Văn Bằng)
1091/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Bắc Sơn ( Hộ: Phạm Đức Thuận)
1090/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Bắc Sơn ( Hộ: Điền Văn Tú)
1089/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Lam Sơn ( Hộ: Nguyễn Văn Phương)
1088/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Lam Sơn ( Hộ: Nguyễn Thị Hòa)
1087/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Ngọc Trạo ( Hộ: Nguyễn Xuân Thành)
1086/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Bắc Sơn ( Hộ: Đặng Quốc Minh)
1085/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Bắc Sơn ( Hộ: Đặng Quốc Bình)
1084/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Bắc Sơn ( Hộ: Đậu Thị Phương)
1083/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Ngọc Trạo ( Hộ: Lý Quang Lương)
1082/QĐ-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Lam Sơn ( Hộ: Mai Thị Vân)
1081/QĐ-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Lam Sơn ( Hộ: Hoàng Trung Thành)
1080/QD-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Đông Sơn ( Hộ: Đỗ Mạnh Điềm)
1079/QĐ-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hà Lan ( Hộ: Đoàn Trung Dũng)
1078/QĐ-UBND14/3/2018Về việc giao nhiệm vụ kế toán cơ quan UBND Thị xã cho ông Phạm Thanh Bình
1077/QĐ-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Bắc Sơn ( Hộ: Phạm Xuân Lợi)
1076/QĐ-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hà Lan ( Hộ: Đoàn Mạnh Linh)
1075/QĐ-UBND14/3/2018Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Trung ( Hộ: Mai Văn Túc)
1074/QĐ-UBND14/3/2018Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Bắc Sơn (Hộ: Trần Hà Linh)