Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
171
Hôm qua:
183
Tuần này:
660
Tháng này:
1256
Tất cả:
28103

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
156/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Vũ Bá Tuyên)
155/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Nguyễn Tiến Lăng)
154/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Phạm Văn Tân)
153/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Đặng Văn Nam)
152/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Mai Thị Tư)
151/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Tống Quang Huy)
150/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Dương Thị Nghĩa)
149/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Đặng Xuân Hùng)
148/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Tống Thị Lài)
147/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Cao Thị Cẩm)
146/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Trần Văn Trường)
145/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Mai Thị Nga)
144/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Mai Quốc Cao)
143/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Nguyễn Thị Quả)
142/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Nguyễn Xuân Trình)
141/QD-UBND13/01/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (Lê Thị Thúy Kiêu)
140/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Hà Lan (hộ: Tống Văn Len)
139/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Hà Lan (hộ: Tống Thị Hồng)
138/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Đông Sơn (hộ: Đặng Hữu Đức)
137/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Lam Sơn (hộ: Đặng Văn Hữu
136/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ngọc Trạo (hộ: Nguyễn Văn Thành)
135/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ba Đình (hộ: Vũ Trường Sinh)
134/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ba Đình (hộ: Vũ Xuân Tiến)
133/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ba Đình (hộ: Lê Thanh Huyến)
132/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Lam Sơn (hộ: Trịnh Thị Phi)
131/QD-UBND13/01/2017Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Lam Sơn (hộ: Trịnh Thị Phương)
130/QD-UBND13/01/2017Hỗ trợ KP sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng (Bà Cao Thị Ân- phường Đông Sơn)
72/UBND-NV13/01/2017Báo cáo số liệu về tổ chức trong hệ thống chính trị và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã
129/QD-UBND12/01/2017Xử phat VPHC trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (Công ty CP giống gia súc Thanh Ninh)
128/QD-UBND12/01/2017Nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH (Ông Lê Văn Thức- Phó Trưởng phòng Tài chính KH)