Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
13
Hôm qua:
281
Tuần này:
1582
Tháng này:
9646
Tất cả:
110759

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
3127/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (Hộ: Nguyễn Thăng Long)
3126/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (Hộ: Nguyễn Văn Mùi)
3125/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt phương án Bồi thường GPMB cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Phần ngoài mốc)
3124/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt phương án Bồi thường GPMB cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
3123/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3122/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3121/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3120/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3119/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3118/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3117/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3116/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3115/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3114/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3113/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3112/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3111/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3110/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3109/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3108/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn