Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
165
Hôm qua:
183
Tuần này:
654
Tháng này:
1250
Tất cả:
28097

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
93/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ngọc Trạo (hộ: Khúc Thái Tuyên)
92/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Nguyễn Văn Tâm)
91/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Thịnh Văn Tý)
90/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Hoàng Văn Viên)
89/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Nguyễn Văn Đàm)
88/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Nguyễn Thị Loan)
87/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Mai Thị Nụ)
86/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Mai Thế Hùng)
85/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Hoàng Thị Huệ)
84/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Nguyễn Văn Khơm)
83/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Hoàng Văn Minh)
82/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Hoàng Văn Nhơn)
81/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Nguyễn Văn Sáng)
80/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Nguyễn Văn Tuấn)
79/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Nguyễn Văn Tuấn)
78/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Hoàng Thị Chính)
77/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Nguyễn Thị Quyền)
76/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Phú Sơn (hộ: Nguyễn Văn Sơn)
75/QĐ-UBND06/01/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Quang Trung (hộ: Nguyễn Văn Lâm)
74/QĐ-UBND06/01/2017Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB điều chỉnh cho 04 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa
73/QĐ-UBND06/01/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Đào đang sử dụng để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát, Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa
72/QĐ-UBND06/01/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Huề đang sử dụng để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát, Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa
71/QĐ-UBND06/01/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất đối với hộ bà Ngô Thị Chấp đang sử dụng để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát, Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa
70/QĐ-UBND06/01/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Thính, bà Cao Thị Oanh đang sử dụng để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát, Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa
69/QĐ-UBND06/01/2017Thôi hưởng trợ cấp/Trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng BTXH tại xã Hà Lan (Lê Thị Hương)
68/QĐ-UBND06/01/2017Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2016
67/QĐ-UBND06/01/2017Thôi hưởng trợ cấp/Trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng BTXH tại xã Hà Lan (Mai Thị Giai)
66/QĐ-UBND06/01/2017Trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng BTXH tại xã Quang Trung (Đỗ Thị Trang)
65/QĐ-UBND06/01/2017Trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng BTXH tại xã Quang Trung (Dương Văn Tuấn)
64/QĐ-UBND06/01/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng BTXH tại phường Phú Sơn (Lê Văn Khoa)