Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
163
Hôm qua:
183
Tuần này:
652
Tháng này:
1248
Tất cả:
28095

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
710/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường TH Hà Lan)
709/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường TH Đông Sơn)
708/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường TH Ba Đình)
707/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường MN Bắc Sơn)
706/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường MN Phú Sơn)
705/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường MN Ba Đình)
704/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường MN Hà Lan)
703/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường MN Đông Sơn)
702/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường MN Xi măng)
701/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CBGV Trường MN Lam Sơn)
700/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Lưu Thị Bàng - Trường MN Quang Trung)
699/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Mai Thị Hồng - Trường MN Lam Sơn)
698/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Nguyễn Thị Kim - Trường TH Đông Sơn)
697/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Mai Thi Viễn - Trường TH Đông Sơn)
696/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Nguyễn Thị Học - Trường MN Đông Sơn)
695/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Lương Thị Huynh - Trường MN Phú Sơn)
694/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Ngô Thị Hợp - Trường MN Phú Sơn)
693/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Văn Thị Tâm - Trường MN Bắc Sơn)
692/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Phạm Thị Nhung - Trường MN Bắc Sơn)
691/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Vũ Thị Hoa - Trường MN Ba Đình)
690/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Trần Thi Hạnh - Trường MN Ba Đình)
689/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Nguyễn Thị Kim - Trường TH Đông Sơn)
688/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Mai Thi Viễn - Trường TH Đông Sơn)
687/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Hoàng Thi Huấn - Trường TH Đông Sơn)
686/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Đỗ Thi Liên - Trường TH Đông Sơn)
685/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Trần Thị Minh - Trường TH Đông Sơn)
684/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Nguyễn Thị Quân - Trường TH Ba Đình)
683/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Lại Thế Thủy - Trường TH Ba Đình)
682/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Dương Thị Hòa - Trường TH Ba Đình)
681/QĐ-UBND24/02/2017Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Nguyễn Thị Hiên - Trường TH Ba Đình)