Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
181
Hôm qua:
1717
Tuần này:
5842
Tháng này:
23566
Tất cả:
346302

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1347/UBND-TCKH05/7/2018Báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án, công trình hoàn thành 6 tháng đầu năm 2018
1346/UBND-VP05/7/2018Thông báo thực hiện tiếp nhận, chuyển phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu điện công ích trên địa bàn Thị xã
1345/TTr-UBND05/7/2018Xin phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án: Cống và mương thoát nước đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
1344/TB-UBND05/7/2018Kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản và ký kết hợp đồng thực hiện đấu giá QSD đất 02 lô đất xen cư tại thôn 1, thôn 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn
1343/UBND-KT04/7/2018Báo cáo kết quả thực quản lý, phát triển CCN đến hết tháng 6 năm 2018 trên địa bàn
1342/UBND-KT04/7/2018Chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 và Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh
1338/UBND-TNMT04/7/2018Gia hạn hoàn thiện hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai
1337/UBND-KT04/7/2018Báo cáo đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, dự án PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
1335/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Nguyễn Văn Nhuận)
1334/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Nguyễn Hữu Bình)
1333/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Nguyễn Đăng Tuân)
1332/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Nguyễn Hữu Hường)
1331/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Văn Ngọc Xuân)
1330/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Mai Thị Lâm)
1329/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Văn Như Phúc)
1328/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Lê Văn Thiết)
1327/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Nguyễn Văn Bản)
1326/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Mai Xuân Mua)
1325/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Nguyễn Thế Kỷ)
1324/TB-UBND04/7/2018Thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B- khu công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2) tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Phạm Huy Hoàn)