Truy cập

Hôm nay:
3950
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41897
Tháng này:
15694
Tất cả:
6075002

Các phường Phú Sơn, Đông Sơn tổ chức Kỳ họp thứ IV HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27/12/2022, các phường Phú Sơn và Đông Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ IV HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

HDPS.jpg


* Dự Kỳ họp tại phường Phú Sơn có đồng chí Thịnh Văn Phong – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy và các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn.

Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2022 được trình bày tại Kỳ họp, trong năm qua, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của phường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 1.603 tỷ đồng, đạt 100,7%, tăng 14,4% so CK. Trong đó, Thương mại dịch vụ ước đạt 1.195 tỷ đồng, đạt 100,6%, tăng 14,9% so CK; Công nghiệp xây dựng – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 372 tỷ đồng, đạt 100,2%KH, tăng 13,7% so CK; Sản xuất nông nghiệp ước đạt 36,151 tỷ đồng, đạt 105,2%KH, tăng 8,1% so CK. Thu ngân sách ước đạt 7 tỷ 693 triệu đồng, đạt 155%KH thị xã giao; Tổng chi ngân sách ước đạt 7 tỷ 679 triệu đồng, đạt 154,7% KH thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số được triển khai thực hiện quyết liệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Quốc phòng – An ninh được giữ vững.


Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo khác như: Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022, dự toán thu chi ngân sách 2023; Báo cáo của các Ban HĐND phường về thẩm tra các báo cáo; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm 2022. Đại diện Tổ đại biểu HĐND Thị xã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ VI HĐND Thị xã khóa XII. Thông báo của UB MTTQ phường về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử tri. Thông qua các tờ trình: Về việc phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách năm 2023; Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND phường năm 2023. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 -2026.

* Dự Kỳ họp tại phường Đông Sơn có các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Theo đó, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cùng sự nỗ lực của nhân dân, UBND phường đã chủ động chỉ đạo linh hoạt, điều hành đồng bộ các giải pháp. Nhờ đó kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Qua tổng kết, Phường đã hoàn thành 19/20 chỉ tiêu đề ra, đạt 5/5 chỉ tiêu thị xã giao. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất địa bàn 842,4 tỷ đồng, đạt 101%KH năm, tăng 14,8% so CK. Trong đó ngành Công nghiệp – Xây dựng chiếm 40,2%; Thương mại – Dịch vụ chiếm 46,5%; Nông – Lâm nghiệp, Thủy sản chiếm 13,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng. Công tác đầu tư xây dựng cơ quản, quản lý tài nguyên môi trường, trật tự đô thị tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Phường đã tập trung thực hiện tốt công tác tiêm phòng Vắc xin Covid 19. Đẩymạnh công tác thông tin tuyên truyền. Thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, gia đình thể thao đạt 51%. Công tác quốc phòng được củng cố vững chắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì ổn định.

Về kết quả hoạt động của HĐND phường, trong năm qua, HĐND phường đã chuẩn bị, tổ chức và điều hành thành công kỳ họp HDNĐ. Sau khỳ họp, Thường trực HĐND phường đã phối hợp với UBND phường hoàn thiện các báo cáo, Nghị quyết để gửi đến đại biểu HDNĐ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để triển khai thực hiện và báo cáo cấp trên theo quy định; tổ chức thông báo, tuyên truyền kết quả kỳ họp và giao UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đề ra. Các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tối cáo của công dân được thực hiện hiệu quả. Các ban HĐND phường thực hiện tốt hoạt động giám sát, thẩm tra các báo cáo, phương án, dự thảo Nghị quyết.

Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan. Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận. Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu nhất trí thông qua các Nghị quyết.

Hà Nghĩa

Các phường Phú Sơn, Đông Sơn tổ chức Kỳ họp thứ IV HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27/12/2022, các phường Phú Sơn và Đông Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ IV HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

HDPS.jpg


* Dự Kỳ họp tại phường Phú Sơn có đồng chí Thịnh Văn Phong – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy và các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn.

Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2022 được trình bày tại Kỳ họp, trong năm qua, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của phường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 1.603 tỷ đồng, đạt 100,7%, tăng 14,4% so CK. Trong đó, Thương mại dịch vụ ước đạt 1.195 tỷ đồng, đạt 100,6%, tăng 14,9% so CK; Công nghiệp xây dựng – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 372 tỷ đồng, đạt 100,2%KH, tăng 13,7% so CK; Sản xuất nông nghiệp ước đạt 36,151 tỷ đồng, đạt 105,2%KH, tăng 8,1% so CK. Thu ngân sách ước đạt 7 tỷ 693 triệu đồng, đạt 155%KH thị xã giao; Tổng chi ngân sách ước đạt 7 tỷ 679 triệu đồng, đạt 154,7% KH thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số được triển khai thực hiện quyết liệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Quốc phòng – An ninh được giữ vững.


Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo khác như: Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022, dự toán thu chi ngân sách 2023; Báo cáo của các Ban HĐND phường về thẩm tra các báo cáo; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm 2022. Đại diện Tổ đại biểu HĐND Thị xã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ VI HĐND Thị xã khóa XII. Thông báo của UB MTTQ phường về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử tri. Thông qua các tờ trình: Về việc phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách năm 2023; Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND phường năm 2023. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 -2026.

* Dự Kỳ họp tại phường Đông Sơn có các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Theo đó, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cùng sự nỗ lực của nhân dân, UBND phường đã chủ động chỉ đạo linh hoạt, điều hành đồng bộ các giải pháp. Nhờ đó kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Qua tổng kết, Phường đã hoàn thành 19/20 chỉ tiêu đề ra, đạt 5/5 chỉ tiêu thị xã giao. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất địa bàn 842,4 tỷ đồng, đạt 101%KH năm, tăng 14,8% so CK. Trong đó ngành Công nghiệp – Xây dựng chiếm 40,2%; Thương mại – Dịch vụ chiếm 46,5%; Nông – Lâm nghiệp, Thủy sản chiếm 13,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng. Công tác đầu tư xây dựng cơ quản, quản lý tài nguyên môi trường, trật tự đô thị tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Phường đã tập trung thực hiện tốt công tác tiêm phòng Vắc xin Covid 19. Đẩymạnh công tác thông tin tuyên truyền. Thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, gia đình thể thao đạt 51%. Công tác quốc phòng được củng cố vững chắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì ổn định.

Về kết quả hoạt động của HĐND phường, trong năm qua, HĐND phường đã chuẩn bị, tổ chức và điều hành thành công kỳ họp HDNĐ. Sau khỳ họp, Thường trực HĐND phường đã phối hợp với UBND phường hoàn thiện các báo cáo, Nghị quyết để gửi đến đại biểu HDNĐ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để triển khai thực hiện và báo cáo cấp trên theo quy định; tổ chức thông báo, tuyên truyền kết quả kỳ họp và giao UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đề ra. Các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tối cáo của công dân được thực hiện hiệu quả. Các ban HĐND phường thực hiện tốt hoạt động giám sát, thẩm tra các báo cáo, phương án, dự thảo Nghị quyết.

Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan. Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận. Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu nhất trí thông qua các Nghị quyết.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC