Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Chiều ngày 22/6/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

TXCT1.JPG


Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía thị xã Bỉm Sơn có các đồng chí: Đào Vũ Việt- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; các Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; Lãnh đạo các phường, xã và 70 đại biểu đại diện cho cử tri trên toàn địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

TXCT3.JPG
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Cao Mạnh Linh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 5 Luật, 16 Nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của kỳ họp, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Các luật, nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng, tiếp tục góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng kỳ họp; đồng tình với nhiều nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, cử tri thị xã Bỉm Sơn kiến nghị đến đoàn ĐBQH tỉnh nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào công tác quản lý, sử dụng đất, như: Cử tri phường Lam Sơn đề nghị bàn giao khu đất trụ sở cũ của Công an phường Lam Sơn cho địa phương quản lý; Cử tri phường Ngọc Trạo phản ánh về thực trạng quản lý, sử dụng đất của Ga Bỉm Sơn, tình trạng chồng lấn ranh giới sử dụng đất đã cấp cho Ga Bỉm Sơn và các hộ đang sinh sống xung quanh khu vực Ga, cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến để có phương án điều chỉnh ranh giới sử dụng đất của Ga Bỉm Sơn, làm cơ sở để cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khu vực xung quanh Ga; cử tri là đại diện phòng Tài nguyên – Môi trường UBND thị xã phản ánh những bất cập trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án có sử dụng đất, đề nghị ĐBQH có ý kiến với Chính phủ, Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013. Cử tri thị xã Bỉm Sơn cũng kiến nghị về việc bố trí, sắp xếp người hoạt động bán chuyên trách ở thôn, khu phố; cần có chính sách hỗ trợ đối với đối tượng là thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả sau kháng chiến chống Mỹ…

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường đã tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu với cử tri, đại biểu Mai Văn Hải - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trân trọng cảm ơn tình cảm, ý kiến đóng góp của cử tri, Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, đồng thời thông tin thêm đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. ĐBQH Mai Văn Hải cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tiếp thu để tổng hợp trình Quốc hội và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


TXCT2.JPG
Nguyễn Tới

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 24/06/2022 16:13:37 (GMT+7)

Chiều ngày 22/6/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

TXCT1.JPG


Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía thị xã Bỉm Sơn có các đồng chí: Đào Vũ Việt- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; các Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; Lãnh đạo các phường, xã và 70 đại biểu đại diện cho cử tri trên toàn địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

TXCT3.JPG
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Cao Mạnh Linh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 5 Luật, 16 Nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của kỳ họp, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Các luật, nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng, tiếp tục góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng kỳ họp; đồng tình với nhiều nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, cử tri thị xã Bỉm Sơn kiến nghị đến đoàn ĐBQH tỉnh nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào công tác quản lý, sử dụng đất, như: Cử tri phường Lam Sơn đề nghị bàn giao khu đất trụ sở cũ của Công an phường Lam Sơn cho địa phương quản lý; Cử tri phường Ngọc Trạo phản ánh về thực trạng quản lý, sử dụng đất của Ga Bỉm Sơn, tình trạng chồng lấn ranh giới sử dụng đất đã cấp cho Ga Bỉm Sơn và các hộ đang sinh sống xung quanh khu vực Ga, cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến để có phương án điều chỉnh ranh giới sử dụng đất của Ga Bỉm Sơn, làm cơ sở để cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khu vực xung quanh Ga; cử tri là đại diện phòng Tài nguyên – Môi trường UBND thị xã phản ánh những bất cập trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án có sử dụng đất, đề nghị ĐBQH có ý kiến với Chính phủ, Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013. Cử tri thị xã Bỉm Sơn cũng kiến nghị về việc bố trí, sắp xếp người hoạt động bán chuyên trách ở thôn, khu phố; cần có chính sách hỗ trợ đối với đối tượng là thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả sau kháng chiến chống Mỹ…

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường đã tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu với cử tri, đại biểu Mai Văn Hải - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trân trọng cảm ơn tình cảm, ý kiến đóng góp của cử tri, Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, đồng thời thông tin thêm đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. ĐBQH Mai Văn Hải cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tiếp thu để tổng hợp trình Quốc hội và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


TXCT2.JPG
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC