HĐND phường Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4.

Sáng ngày 20/7/2022, HĐND phường Bắc Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

HD Bac Son.JPG


Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua các báo cáo của HĐND, UBND; Thông báo của UB.MTTQ phường; phê duyệt Tờ trình đề nghị quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; bàn bạc, thống nhất, đề ra các biện pháp, giải pháp tập trung phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, ổn định quốc phòng – an ninh để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phường Bắc Sơn đã đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tình hình kinh tế - xã hội phát triển tương đối toàn diện. Cụ thể: Trong sản xuất nông – lâm nghiệp, Phường đã tăng cường chăm sóc và bảo vệ 108 ha diện tích rừng; trồng mới và chăm sóc tốt các loại cây ăn quả và hoa màu như Dứa, Nhãn, Vải, Na, Ngô, Khoai...; Các hoạt động thương mại – dịch vụ, xây dựng trên địa bàn ổn định; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được tăng cường. Thu, chi ngân sách đạt kế hoạch, trong đó: Thu ngân sách ước đạt 3,8 tỷ đồng, đạt 67,6% KH thị xã giao, đạt 64,38% kế hoạch HĐND phường; Chi ngân sách ước đạt 3,4 tỷ đồng, đạt 61,15% KH thị xã giao, đạt 58,24% KH HĐND phường giao. Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác quốc phòng - an ninh được ổn định; Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời đúng quy định, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Hoạt động giám sát của HĐND phường Bắc Sơn được tiến hành thường xuyên, bao quát và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đem lại nhiều kết quả tích cực, qua giám sát, nhiều hạn chế, tồn tại trong quản lý, điều hành được kiến nghị xử lý kịp thời, tạo lòng tin trong nhân dân. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấnđược đổi mới, theo hướng thiết thực, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Trước và sau mỗi kỳ họp thường kỳ của HĐND Phường đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, từ đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp, trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua một số tờ trình và dự thảo nghị quyết kỳ họp.
Nguyễn Tới

HĐND phường Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4.

Đăng lúc: 21/07/2022 08:45:01 (GMT+7)

Sáng ngày 20/7/2022, HĐND phường Bắc Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

HD Bac Son.JPG


Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua các báo cáo của HĐND, UBND; Thông báo của UB.MTTQ phường; phê duyệt Tờ trình đề nghị quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; bàn bạc, thống nhất, đề ra các biện pháp, giải pháp tập trung phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, ổn định quốc phòng – an ninh để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phường Bắc Sơn đã đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tình hình kinh tế - xã hội phát triển tương đối toàn diện. Cụ thể: Trong sản xuất nông – lâm nghiệp, Phường đã tăng cường chăm sóc và bảo vệ 108 ha diện tích rừng; trồng mới và chăm sóc tốt các loại cây ăn quả và hoa màu như Dứa, Nhãn, Vải, Na, Ngô, Khoai...; Các hoạt động thương mại – dịch vụ, xây dựng trên địa bàn ổn định; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được tăng cường. Thu, chi ngân sách đạt kế hoạch, trong đó: Thu ngân sách ước đạt 3,8 tỷ đồng, đạt 67,6% KH thị xã giao, đạt 64,38% kế hoạch HĐND phường; Chi ngân sách ước đạt 3,4 tỷ đồng, đạt 61,15% KH thị xã giao, đạt 58,24% KH HĐND phường giao. Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác quốc phòng - an ninh được ổn định; Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời đúng quy định, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Hoạt động giám sát của HĐND phường Bắc Sơn được tiến hành thường xuyên, bao quát và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đem lại nhiều kết quả tích cực, qua giám sát, nhiều hạn chế, tồn tại trong quản lý, điều hành được kiến nghị xử lý kịp thời, tạo lòng tin trong nhân dân. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấnđược đổi mới, theo hướng thiết thực, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Trước và sau mỗi kỳ họp thường kỳ của HĐND Phường đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, từ đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp, trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua một số tờ trình và dự thảo nghị quyết kỳ họp.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC