Truy cập

Hôm nay:
127
Hôm qua:
2661
Tuần này:
13330
Tháng này:
66204
Tất cả:
5283863

HĐND Thị xã giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn

Sáng ngày 25/11/2022, Thường trực HĐND Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì đã giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn. Cùng tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trưởng, phó các Ban HĐND Thị xã, đại diện Ban QLDA và lãnh đạo phường Bắc Sơn.

KCN.png


Khu công nghiệp Bỉm Sơn hiện đã thu hút được 54 dự án. Trong đó có 32 dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 12 dự án được cấp Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đăng ký bảo vệ môi trường; 2 dự án được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; 8 dự án đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý bảo vệ môi trường theo quy định. Công tác thu gom, xử lý nước thải, chất thải được các doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc thu gom, vận chuyển rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại và rác thải sinh hoạt đã được các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp ký hợp đồngvới các đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, vừa kiểm soát tốt các vấn đề môi trường. Ban đã thành lập đường dây nóng, tiếp nhận xử lý phản ánh của các tổ chức, cá nhân và tập trung kiểm tra, xử lý đối với một số cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, có dấu hiệu vi phạm. Cùng với đó, Ban đã kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, tăng cường công tác quản lý chất thải, cải thiện môi trường. Đến nay, các dự án đang hoạt động tại khu công nghiệp Bỉm Sơn không xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề nghị đoàn giám sát ý kiến với UBND Thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan phối hợp giám sát chặt chẽ việc phát sinh chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao tại khu công nghiệp; xử phạt nghiêm khắc các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất; hướng dẫn chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường; đồng thời có các giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường và khuyến khích xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa đối với công tác bảo vệ môi trường, nhất là công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp bỉm Sơn; kiểm soát các nguồn thải và cải thiện chất lượng môi trường. Đồng thời góp ý với Ban một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Hà Nghĩa

HĐND Thị xã giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn

Sáng ngày 25/11/2022, Thường trực HĐND Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì đã giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn. Cùng tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trưởng, phó các Ban HĐND Thị xã, đại diện Ban QLDA và lãnh đạo phường Bắc Sơn.

KCN.png


Khu công nghiệp Bỉm Sơn hiện đã thu hút được 54 dự án. Trong đó có 32 dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 12 dự án được cấp Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đăng ký bảo vệ môi trường; 2 dự án được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; 8 dự án đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý bảo vệ môi trường theo quy định. Công tác thu gom, xử lý nước thải, chất thải được các doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc thu gom, vận chuyển rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại và rác thải sinh hoạt đã được các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp ký hợp đồngvới các đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, vừa kiểm soát tốt các vấn đề môi trường. Ban đã thành lập đường dây nóng, tiếp nhận xử lý phản ánh của các tổ chức, cá nhân và tập trung kiểm tra, xử lý đối với một số cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, có dấu hiệu vi phạm. Cùng với đó, Ban đã kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, tăng cường công tác quản lý chất thải, cải thiện môi trường. Đến nay, các dự án đang hoạt động tại khu công nghiệp Bỉm Sơn không xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề nghị đoàn giám sát ý kiến với UBND Thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan phối hợp giám sát chặt chẽ việc phát sinh chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao tại khu công nghiệp; xử phạt nghiêm khắc các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất; hướng dẫn chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường; đồng thời có các giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường và khuyến khích xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa đối với công tác bảo vệ môi trường, nhất là công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp bỉm Sơn; kiểm soát các nguồn thải và cải thiện chất lượng môi trường. Đồng thời góp ý với Ban một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC