HĐND Thị xã giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai tại phường Bắc Sơn

Tiếp tục chương trình giám sát về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai từ 1/1/2016 đến 31/12/2021, ngày 17/5/2022, Đoàn công tác HĐND thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại phường Bắc Sơn. Tham gia đoàn có các đồng chí Trưởng phó các Ban HĐND thị xã và đại diện phòng Tài nguyên môi trường.

hdgsbs.JPG


Theo báo cáo tại buổi làm việc, Phường Bắc Sơn có tổng diện tích trên 1.657ha, trong đó đất nông nghiệp là 886,34ha, đất phi nông nghiệp 569,57ha, đất chưa sử dụng là 201,74ha. Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, UBND phường Bắc Sơn đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm của địa phương, tuyên truyền phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật để người dân biết và thực hiện. Do đó, công tác quản lý, sử dụng đất cơ bản đi vào nề nếp, từng bước đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Trong giai đoạn 2016 – 2021, Phường đã phối hợp chặc chẽ với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc đảm bảo giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển giao mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật; thực hiện xác định nguồn gốc đất cho 480 trường hợp, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt 98,99%, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp lần đầu đạt 100%. UBND phường quản lý trên 12.700m2 quỹ đất công ích 5%; nguồn thu từ quỹ đất công ích trong 5 năm đạt 20 triệu đồng. Về giải quyết phản ánh khiếu nại, tố cáo, Phường đã tiếp nhận 122 đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai như: vẫn còn hiện tượng người dân cố tình vi phạm luật đất đai gây khó khăn trong công tác quản lý; việc quản lý khu vực nghĩa trang, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sảncòn hạn chế; nguồn thu từ quỹ đất công ích còn ít.

Sau khi xem xét báo cáo, hồ sơ và đi thực địa, các thành viên đoàn giám sát đã tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung, số liệu báo cáo về công tác quản lý khai thác khoáng sản, quản lý đất nghĩa trang, đất rừng, cho thuê đất công ích, sử dụng đất đúng mục đích và một số nội dung liên quan khác.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận những nỗ lực của phường Bắc Sơn trong thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai,đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, như: việc lưu trữ hồ sơ liên quan đến đất đai chưa khoa học, không đầy đủ; việc xử lý vi phạm chưa quyết liệt, thiếu tính răn đe dẫn đến hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý chưa cao; chưa phát huy được nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Đồng chí đề nghị, đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong buổi giám sát, phường cần đề xuất giải pháp tháo gỡ để Đoàn giám sát có cơ sở kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát để làm căn cứ kết luận chương trình giám sát. Kết luận chương trình giám sát sẽ được ban hành sau khi Đoàn giám sát xem xét báo cáo, hồ sơ hoàn chỉnh của phường và làm việc với các đơn vị liên quan.

Hà Nghĩa

HĐND Thị xã giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai tại phường Bắc Sơn

Đăng lúc: 20/05/2022 23:40:51 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình giám sát về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai từ 1/1/2016 đến 31/12/2021, ngày 17/5/2022, Đoàn công tác HĐND thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại phường Bắc Sơn. Tham gia đoàn có các đồng chí Trưởng phó các Ban HĐND thị xã và đại diện phòng Tài nguyên môi trường.

hdgsbs.JPG


Theo báo cáo tại buổi làm việc, Phường Bắc Sơn có tổng diện tích trên 1.657ha, trong đó đất nông nghiệp là 886,34ha, đất phi nông nghiệp 569,57ha, đất chưa sử dụng là 201,74ha. Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, UBND phường Bắc Sơn đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm của địa phương, tuyên truyền phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật để người dân biết và thực hiện. Do đó, công tác quản lý, sử dụng đất cơ bản đi vào nề nếp, từng bước đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Trong giai đoạn 2016 – 2021, Phường đã phối hợp chặc chẽ với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc đảm bảo giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển giao mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật; thực hiện xác định nguồn gốc đất cho 480 trường hợp, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt 98,99%, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp lần đầu đạt 100%. UBND phường quản lý trên 12.700m2 quỹ đất công ích 5%; nguồn thu từ quỹ đất công ích trong 5 năm đạt 20 triệu đồng. Về giải quyết phản ánh khiếu nại, tố cáo, Phường đã tiếp nhận 122 đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai như: vẫn còn hiện tượng người dân cố tình vi phạm luật đất đai gây khó khăn trong công tác quản lý; việc quản lý khu vực nghĩa trang, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sảncòn hạn chế; nguồn thu từ quỹ đất công ích còn ít.

Sau khi xem xét báo cáo, hồ sơ và đi thực địa, các thành viên đoàn giám sát đã tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung, số liệu báo cáo về công tác quản lý khai thác khoáng sản, quản lý đất nghĩa trang, đất rừng, cho thuê đất công ích, sử dụng đất đúng mục đích và một số nội dung liên quan khác.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận những nỗ lực của phường Bắc Sơn trong thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai,đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, như: việc lưu trữ hồ sơ liên quan đến đất đai chưa khoa học, không đầy đủ; việc xử lý vi phạm chưa quyết liệt, thiếu tính răn đe dẫn đến hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý chưa cao; chưa phát huy được nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Đồng chí đề nghị, đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong buổi giám sát, phường cần đề xuất giải pháp tháo gỡ để Đoàn giám sát có cơ sở kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát để làm căn cứ kết luận chương trình giám sát. Kết luận chương trình giám sát sẽ được ban hành sau khi Đoàn giám sát xem xét báo cáo, hồ sơ hoàn chỉnh của phường và làm việc với các đơn vị liên quan.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC