Truy cập

Hôm nay:
1774
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30862
Tháng này:
95125
Tất cả:
6509442

Hội đồng nhân dân các phường Ba Đình, Bắc Sơn và xã Quang Trung tổ chức Kỳ họp thứ IV nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 28/12/2022, HĐND các phường Ba Đình, Bắc Sơn và xã Quang Trung đã tổ chức Kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự Kỳ họp có đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

Trong năm qua, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn các địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

HDBD.png

* Đối với phường Ba Đình, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.875 tỷ đồng. Trong đó, Công nghiệp – Xây dựng đạt 964,337 tỷ đồng, chiếm 51,41%; Thương mại – Dịch vụ đạt 903,972 tỷ đồng, chiếm 48,19%; Nông – Lâm nghiệp trên 7,5 tỷ đồng, chiếm 0,4%. Thu nhập bình quân đầu người 88 triệu đồng. Phường đã thành lập được 23 doanh nghiệp, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Tổng thu ngân sách trên 9,011 tỷ đồng, đạt 135,08% KH thị xã giao; Tổng chi ngân sách gần 8,648 tỷ đồng, đạt 130% KH thị xã giao. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Phường đã tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch; thông tin tuyên truyền; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố và nâng cao; công tác an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác điều hành chính quyền được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Kỳ họp đã bàn bạc, thống nhất các mục tiêu, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023. Phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.186 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 89 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%, cận nghèo giảm còn dưới 0,65%.

Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và tiến hành bầu Ủy viên UBND phụ trách Quân sự, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HDBS.jpg


* Theo Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2022 của phường Bắc Sơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự chỉ đạo điều hành chủ động, quyết liệt của UBND phường, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Phường đã khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh cá thể, các hộ gia đình tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh, thành lập mới được 20 doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu thị xã giao. Nông – Lâm nghiệp được quan tâm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng và trật tự đô thị, quản lý được thực hiện nghiêm túc. Thu ngân sách ước đạt trên 7,7 tỷ đồng, đạt 137% Thị xã giao; Chi ngân sách ước đạt 7,12 tỷ đồng, đạt 127% thị xã giao.Cùng với đó, hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn được đẩy mạnh, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

HDQT.jpg
* Đối với xã Quang Trung, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 539,6 tỷ đồng, đạt 106,2%KH, tăng 18,4% so CK. Trong đó, Công nghiệp – Xây dựng đạt 141,2 tỷ đồng chiếm 26,16%; Thương mại – Dịch vụ đạt 312,8 tỷ đồng chiếm 57,96%; Nông – Lâm – Thủy sản đạt 85,6 tỷ đồng chiếm 15,86%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,53 triệu đồng. Xã có 1 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, được công nhận là xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách đạt trên 9,6 tỷ đồng, đạt 41,74%KH thị xã giao; Chi ngân sách đạt gần 9,5 tỷ đồng, đạt 41,35%KH thị xã giao. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc; hoạt động thông tin truyền thông được quan tâm đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố và nâng cao; công tác an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Năm 2023, Xã phấn đấu tổng giá trị sản xuất địa bàn 571 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 58 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo 1,1%; hộ cận nghèo 1,2%, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 83,3%.

Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nghe một số báo cáo và tờ trình liên quan của UBND, các ban HĐND và MTTQ phường; trả lời ý kiến của kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ VI HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XII.


Hà Nghĩa

Hội đồng nhân dân các phường Ba Đình, Bắc Sơn và xã Quang Trung tổ chức Kỳ họp thứ IV nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 28/12/2022, HĐND các phường Ba Đình, Bắc Sơn và xã Quang Trung đã tổ chức Kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự Kỳ họp có đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

Trong năm qua, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn các địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

HDBD.png

* Đối với phường Ba Đình, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.875 tỷ đồng. Trong đó, Công nghiệp – Xây dựng đạt 964,337 tỷ đồng, chiếm 51,41%; Thương mại – Dịch vụ đạt 903,972 tỷ đồng, chiếm 48,19%; Nông – Lâm nghiệp trên 7,5 tỷ đồng, chiếm 0,4%. Thu nhập bình quân đầu người 88 triệu đồng. Phường đã thành lập được 23 doanh nghiệp, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Tổng thu ngân sách trên 9,011 tỷ đồng, đạt 135,08% KH thị xã giao; Tổng chi ngân sách gần 8,648 tỷ đồng, đạt 130% KH thị xã giao. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Phường đã tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch; thông tin tuyên truyền; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố và nâng cao; công tác an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác điều hành chính quyền được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Kỳ họp đã bàn bạc, thống nhất các mục tiêu, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023. Phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.186 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 89 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%, cận nghèo giảm còn dưới 0,65%.

Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và tiến hành bầu Ủy viên UBND phụ trách Quân sự, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HDBS.jpg


* Theo Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2022 của phường Bắc Sơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự chỉ đạo điều hành chủ động, quyết liệt của UBND phường, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Phường đã khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh cá thể, các hộ gia đình tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh, thành lập mới được 20 doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu thị xã giao. Nông – Lâm nghiệp được quan tâm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng và trật tự đô thị, quản lý được thực hiện nghiêm túc. Thu ngân sách ước đạt trên 7,7 tỷ đồng, đạt 137% Thị xã giao; Chi ngân sách ước đạt 7,12 tỷ đồng, đạt 127% thị xã giao.Cùng với đó, hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn được đẩy mạnh, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

HDQT.jpg
* Đối với xã Quang Trung, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 539,6 tỷ đồng, đạt 106,2%KH, tăng 18,4% so CK. Trong đó, Công nghiệp – Xây dựng đạt 141,2 tỷ đồng chiếm 26,16%; Thương mại – Dịch vụ đạt 312,8 tỷ đồng chiếm 57,96%; Nông – Lâm – Thủy sản đạt 85,6 tỷ đồng chiếm 15,86%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,53 triệu đồng. Xã có 1 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, được công nhận là xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách đạt trên 9,6 tỷ đồng, đạt 41,74%KH thị xã giao; Chi ngân sách đạt gần 9,5 tỷ đồng, đạt 41,35%KH thị xã giao. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc; hoạt động thông tin truyền thông được quan tâm đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố và nâng cao; công tác an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Năm 2023, Xã phấn đấu tổng giá trị sản xuất địa bàn 571 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 58 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo 1,1%; hộ cận nghèo 1,2%, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 83,3%.

Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nghe một số báo cáo và tờ trình liên quan của UBND, các ban HĐND và MTTQ phường; trả lời ý kiến của kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ VI HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XII.


Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC