Hội đồng nhân dân phường Đông Sơn Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất

Sáng ngày 7/7/2021, HĐND phường Đông Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Các đồng chí: Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Thịnh Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Thị xã cùng các đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Đông Sơn và đại diện phòng Nội vụ đã đến dự.

DH P. Dong Son.jpg


Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó trưởng Ban HĐND phường; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, ủy viên UBND phường. Với tinh thần dân chủ, công khai, đúng luật, các đồng chí trong danh sách bầu cử được 100% đại biểu HĐND phường Đông Sơn khoá II tín nhiệm. Theo đó, đồng chí Phạm Thị Dung – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường khóa I tiếp tục tái cử chức Chủ tịch HĐND phường khóa II; đồng chí Nguyễn Duy Chinh – Phó Bí thư Đảng bộ tái cử chức Chủ tịch UBND phường khóa II.


HDPDS.jpg
Kỳ họp cũng đã tổ chức đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét các Tờ trình về thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do phường quản lý..; dành thời gian thảo luận và thông qua nghị quyết tại kỳ họp.


HDDS.jpg
Nguyễn Tới

Hội đồng nhân dân phường Đông Sơn Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất

Đăng lúc: 09/07/2021 17:30:39 (GMT+7)

Sáng ngày 7/7/2021, HĐND phường Đông Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Các đồng chí: Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Thịnh Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Thị xã cùng các đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Đông Sơn và đại diện phòng Nội vụ đã đến dự.

DH P. Dong Son.jpg


Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó trưởng Ban HĐND phường; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, ủy viên UBND phường. Với tinh thần dân chủ, công khai, đúng luật, các đồng chí trong danh sách bầu cử được 100% đại biểu HĐND phường Đông Sơn khoá II tín nhiệm. Theo đó, đồng chí Phạm Thị Dung – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường khóa I tiếp tục tái cử chức Chủ tịch HĐND phường khóa II; đồng chí Nguyễn Duy Chinh – Phó Bí thư Đảng bộ tái cử chức Chủ tịch UBND phường khóa II.


HDPDS.jpg
Kỳ họp cũng đã tổ chức đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét các Tờ trình về thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do phường quản lý..; dành thời gian thảo luận và thông qua nghị quyết tại kỳ họp.


HDDS.jpg
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC