Truy cập

Hôm nay:
3896
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41843
Tháng này:
15640
Tất cả:
6074948

Hội đồng nhân dân phường Lam Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5.

Ngày 27/12/2022, HĐND phường Lam Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

HDLS.jpg


Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, HĐND phường, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND phường và sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn phường Lam Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật: Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 2.548,2 tỷ đồng, đạt 100,57%KH, tăng 15,3% so với CK; Thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách đạt 27 tỷ 780 triệu đồng, bằng 105% KH thị xã giao, 100%KH HĐND phường giao; Chi ngân sách đạt 24 tỷ 658 triệu đồng, bằng 93%KH thị xã giao, 89% KH HĐND phường giao; Chợ Xí nghiệp 4 và Chợ 53 được Trung tâm kiểm định nông – lâm - thủy - hải sản UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đạt các tiêu chí về Chợ kinh doanh thực phẩm. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Phường.

Hoạt động của HĐND phường Lam Sơn thực hiện bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra; phương thức lãnh đạo và hình thức hoạt động có nhiều đổi mới. Thường trực HĐND Phường đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ phường và các đơn vị liên quan, qua đó tạo được sự kết nối chặt chẽ; kịp thời nắm bắt tình hình thực tế của địa phương để đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của cử tri và Nhân dân. Công tác giám sát ngày càng nâng cao chất lượng; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.

Năm 2023 phường Lam Sơn đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 14% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; Tổng vốn đầu tư phát triển 800 tỷ đồng; Thành lập mới 10 doanh nghiệp; 100% trường đạt chuẩn Quốc gia; 91% gia đình Văn hóa; 62% gia đình thể thao...


HDLS2.jpg
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Lam Sơn đã thảo luận chỉ ra một số mặt hoạt động còn hạn chế, tồn tại; đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả 23 chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; xem xét, quyết nghị 4 Tờ trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.
Nguyễn Tới

Hội đồng nhân dân phường Lam Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5.

Ngày 27/12/2022, HĐND phường Lam Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

HDLS.jpg


Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, HĐND phường, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND phường và sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn phường Lam Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật: Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 2.548,2 tỷ đồng, đạt 100,57%KH, tăng 15,3% so với CK; Thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách đạt 27 tỷ 780 triệu đồng, bằng 105% KH thị xã giao, 100%KH HĐND phường giao; Chi ngân sách đạt 24 tỷ 658 triệu đồng, bằng 93%KH thị xã giao, 89% KH HĐND phường giao; Chợ Xí nghiệp 4 và Chợ 53 được Trung tâm kiểm định nông – lâm - thủy - hải sản UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đạt các tiêu chí về Chợ kinh doanh thực phẩm. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Phường.

Hoạt động của HĐND phường Lam Sơn thực hiện bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra; phương thức lãnh đạo và hình thức hoạt động có nhiều đổi mới. Thường trực HĐND Phường đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ phường và các đơn vị liên quan, qua đó tạo được sự kết nối chặt chẽ; kịp thời nắm bắt tình hình thực tế của địa phương để đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của cử tri và Nhân dân. Công tác giám sát ngày càng nâng cao chất lượng; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.

Năm 2023 phường Lam Sơn đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 14% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; Tổng vốn đầu tư phát triển 800 tỷ đồng; Thành lập mới 10 doanh nghiệp; 100% trường đạt chuẩn Quốc gia; 91% gia đình Văn hóa; 62% gia đình thể thao...


HDLS2.jpg
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Lam Sơn đã thảo luận chỉ ra một số mặt hoạt động còn hạn chế, tồn tại; đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả 23 chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; xem xét, quyết nghị 4 Tờ trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC