Hội đồng nhân dân phường Phú Sơn và xã Quang Trung tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 5/7/2021, HĐND phường Phú Sơn khóa III tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

PSHD.jpg


Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường, kết quả xác nhn tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, cuộc bầu cử trên địa bàn phường đã diễn ra thành công tốt đẹp.100% cử tri phường đã tham gia bỏ phiếu, bầu ra 21 đại biểu từ 36 người ứng cử, đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu với tỷ lệ phiếu bầu cao. Kỳ họp cũng đã tiến hành trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND phường và bầu các chức danh HĐND phường, UBND phường nhiệm kỳ mới.

Buổi chiều, sau khi tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo, tờ trình liên quan, thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua Nghị quyết.

* Cùng ngày, HĐND xã Quang Trung đã tổ chức Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

QTHD.jpg

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Uỷ ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự điều hành hiệu quả của HĐND, UBND và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể xã hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã Quang Trung đã diễn ra đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thành công tốt đẹp. 100% cử tri đi bỏ phiếu, trong đó có tổ bầu cử hoàn thành rất sớm. Qua bầu cử đã lựa chọn được 25 đại biểu HĐND xã từ 43 người ứng cử, đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Tiếp đó, Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó trưởng các ban HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên UBND xãkhóa XI.

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; thông qua một số tờ trình liên quan và biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Hà Nghĩa

Hội đồng nhân dân phường Phú Sơn và xã Quang Trung tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 09/07/2021 17:30:42 (GMT+7)

Ngày 5/7/2021, HĐND phường Phú Sơn khóa III tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

PSHD.jpg


Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường, kết quả xác nhn tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, cuộc bầu cử trên địa bàn phường đã diễn ra thành công tốt đẹp.100% cử tri phường đã tham gia bỏ phiếu, bầu ra 21 đại biểu từ 36 người ứng cử, đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu với tỷ lệ phiếu bầu cao. Kỳ họp cũng đã tiến hành trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND phường và bầu các chức danh HĐND phường, UBND phường nhiệm kỳ mới.

Buổi chiều, sau khi tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo, tờ trình liên quan, thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua Nghị quyết.

* Cùng ngày, HĐND xã Quang Trung đã tổ chức Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

QTHD.jpg

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Uỷ ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự điều hành hiệu quả của HĐND, UBND và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể xã hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã Quang Trung đã diễn ra đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thành công tốt đẹp. 100% cử tri đi bỏ phiếu, trong đó có tổ bầu cử hoàn thành rất sớm. Qua bầu cử đã lựa chọn được 25 đại biểu HĐND xã từ 43 người ứng cử, đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Tiếp đó, Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó trưởng các ban HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên UBND xãkhóa XI.

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; thông qua một số tờ trình liên quan và biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC