Truy cập

Hôm nay:
2589
Hôm qua:
2425
Tuần này:
8096
Tháng này:
79669
Tất cả:
5297326

Hội đồng nhân dân xã Quang Trung tổ chức kỳ họp thứ Ba, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 26/7/2022, HĐND xã Quang Trung khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Ba.

HDND QT.JPG


Kỳ họp đã tập trung thảo luận các báo cáo quan trọng, trong đó tập trung đánh giá làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và thảo luận thống nhất các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022 cần thực hiện để đạt hiệu quả cao.

6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế của xã Quang Trung phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 324 tỷ đồng, đạt 63,7% KH, tăng 3,48% so với CK, trong đó: Công nghiệp – Xây dựng ước đạt 82,6 tỷ đồng; Thương mại – Dịch vụ ước đạt 186,9 tỷ đồng; Nông – Lâm – Thủy sản ước đạt 54,5 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 4,6 tỷ đồng; chi ngân sách đạt 4,3 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao, UBND Xã đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch thực hiện các Tiêu chí; phân công cho từng công chức phụ trách từng tiêu chí để hoàn thiện theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận sản phẩm cá kho niêu của cơ sở Hà Hoa (thôn 1, xã Quang Trung) là sản phẩm OCOP. Cùng với đó, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời đúng quy định, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; công tác trật tự xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý đô thị được quan tâm;các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quốc phòng được giữ vững...Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch bệnh…

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đế mà cử tri trong xã quan tâm. Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022

Tại kỳ họp, HĐND xã Quang Trung cũng đã xem xét và biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về: Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022.
Nguyễn Tới

Hội đồng nhân dân xã Quang Trung tổ chức kỳ họp thứ Ba, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 26/7/2022, HĐND xã Quang Trung khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Ba.

HDND QT.JPG


Kỳ họp đã tập trung thảo luận các báo cáo quan trọng, trong đó tập trung đánh giá làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và thảo luận thống nhất các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022 cần thực hiện để đạt hiệu quả cao.

6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế của xã Quang Trung phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 324 tỷ đồng, đạt 63,7% KH, tăng 3,48% so với CK, trong đó: Công nghiệp – Xây dựng ước đạt 82,6 tỷ đồng; Thương mại – Dịch vụ ước đạt 186,9 tỷ đồng; Nông – Lâm – Thủy sản ước đạt 54,5 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 4,6 tỷ đồng; chi ngân sách đạt 4,3 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao, UBND Xã đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch thực hiện các Tiêu chí; phân công cho từng công chức phụ trách từng tiêu chí để hoàn thiện theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận sản phẩm cá kho niêu của cơ sở Hà Hoa (thôn 1, xã Quang Trung) là sản phẩm OCOP. Cùng với đó, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời đúng quy định, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; công tác trật tự xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý đô thị được quan tâm;các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quốc phòng được giữ vững...Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch bệnh…

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đế mà cử tri trong xã quan tâm. Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022

Tại kỳ họp, HĐND xã Quang Trung cũng đã xem xét và biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về: Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC