Kỳ họp HĐND phường Ngọc Trạo và xã Quang Trung nhiệm kỳ 2021 – 2026

Vừa qua, phường Ngọc Trạo và xã Quang Trung đã tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND xã, phường.

HDNDQT.jpg


Tại kỳ họp HĐND của các xã phường, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của địa phương và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND các địa phương đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Nhờ đó kinh tế có bước phát triển khá, văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

HDNDNT.JPG
* Đối với phường Ngọc Trạo, trong năm qua, phường đã thu ngân sách ước đạt gần 6,3 tỷ đồng, đạt 128% so KH thị xã giao; Chi ngân sách ước đạt trên 6,2 tỷ đồng, đạt 128,1% KH thị xã giao; thành lập 16 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Phường đã tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch; thông tin tuyên truyền; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố và nâng cao; công tác an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Năm 2022, phường tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; chú trọng đẩy mạnh cơ cấu phát triển kinh tế theo hương Thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông lâm nghiệp; quyết tâm hoàn thành một số chỉ tiêu: thu - chi ngân sách đạt trên 6,2 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt kế hoạch thị xã giao; gia đình văn hóa trên 85%, gia đình thể theo 52%; xây dựng 8/8 khu phố đạt khu phố văn hóa, khu phố văn minh đô thị.

* Đối với xã Quang Trung, các chỉ tiêu về kinh tế đề đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 455,6 tỷ đồng, đạt 101%KH, tăng 8,47% so với CK; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, tổng vốn đầu tư phát triển 2,6 tỷ đồng đạt 89,2%KH. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường được tăng cường. Cùng với đó, hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn Xã được duy trì, an sinh xã hội được đảm bảo.

Năm 2022, Xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: tổng giá trị sản xuất địa bàn 508 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 1,56%; cận nghèo 0,93%; gia đình đạt chuẩn văn hóa 85,8%.

Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo và một số tờ trình liên quan của UBND, các ban HĐND và MTTQ các xã phường; trả lời ý kiến của kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XII.

Hà Nghĩa

Kỳ họp HĐND phường Ngọc Trạo và xã Quang Trung nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng lúc: 31/12/2021 21:57:47 (GMT+7)

Vừa qua, phường Ngọc Trạo và xã Quang Trung đã tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND xã, phường.

HDNDQT.jpg


Tại kỳ họp HĐND của các xã phường, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của địa phương và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND các địa phương đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Nhờ đó kinh tế có bước phát triển khá, văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

HDNDNT.JPG
* Đối với phường Ngọc Trạo, trong năm qua, phường đã thu ngân sách ước đạt gần 6,3 tỷ đồng, đạt 128% so KH thị xã giao; Chi ngân sách ước đạt trên 6,2 tỷ đồng, đạt 128,1% KH thị xã giao; thành lập 16 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Phường đã tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch; thông tin tuyên truyền; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố và nâng cao; công tác an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Năm 2022, phường tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; chú trọng đẩy mạnh cơ cấu phát triển kinh tế theo hương Thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông lâm nghiệp; quyết tâm hoàn thành một số chỉ tiêu: thu - chi ngân sách đạt trên 6,2 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt kế hoạch thị xã giao; gia đình văn hóa trên 85%, gia đình thể theo 52%; xây dựng 8/8 khu phố đạt khu phố văn hóa, khu phố văn minh đô thị.

* Đối với xã Quang Trung, các chỉ tiêu về kinh tế đề đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 455,6 tỷ đồng, đạt 101%KH, tăng 8,47% so với CK; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, tổng vốn đầu tư phát triển 2,6 tỷ đồng đạt 89,2%KH. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường được tăng cường. Cùng với đó, hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn Xã được duy trì, an sinh xã hội được đảm bảo.

Năm 2022, Xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: tổng giá trị sản xuất địa bàn 508 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 1,56%; cận nghèo 0,93%; gia đình đạt chuẩn văn hóa 85,8%.

Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo và một số tờ trình liên quan của UBND, các ban HĐND và MTTQ các xã phường; trả lời ý kiến của kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XII.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC