Truy cập

Hôm nay:
228
Hôm qua:
4058
Tuần này:
8815
Tháng này:
128669
Tất cả:
6375417

Kỳ họp thứ ba, HĐND Phường Phú Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 26/7/2022, HĐND phường Phú Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có đồng chí Thịnh Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy cùng các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn.

HDND PS.JPG


Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, mặc dù còn gặp phải nhiều khó khăn, nhưng UBND phường Phú Sơn đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường, chỉ đạo, điều hành các bộ phận chuyên môn và các khu phố tích cực triển khai nhiệm vụ. Kinh tế địa phương có bước phát triển khá: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt gần 886,9 tỷ đồng, tăng 23,8% so CK. Trong đó Thương mại dịch vụ ước đạt 645 tỷ đồng, tăng 21,1% so CK; Công nghiệp – Xây dựng – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 223 tỷ đồng, tăng 35,1%; Nông ngiệp ước đạt 18,9 tỷ đồng, tăng 3,6%. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 5 tỷ đồng, bằng 102,1%KH Thị xã giao; tổng chi ngân sách ước đạt trên 2,7 tỷ đồng, bằng 54,9% KH Thị xã giao; thành lập mới 1 doanh nghiệp mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; An sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Sau khi nghe báo cáo của UBND phường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, các đại biểu cũng đã nghe thông qua các tờ trình của UBND phường về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2021; xin điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của các Ban HĐND phường; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND Thị xã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư HĐND Thị xã khóa XII.

Hà Nghĩa

Kỳ họp thứ ba, HĐND Phường Phú Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 26/7/2022, HĐND phường Phú Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có đồng chí Thịnh Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy cùng các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn.

HDND PS.JPG


Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, mặc dù còn gặp phải nhiều khó khăn, nhưng UBND phường Phú Sơn đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường, chỉ đạo, điều hành các bộ phận chuyên môn và các khu phố tích cực triển khai nhiệm vụ. Kinh tế địa phương có bước phát triển khá: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt gần 886,9 tỷ đồng, tăng 23,8% so CK. Trong đó Thương mại dịch vụ ước đạt 645 tỷ đồng, tăng 21,1% so CK; Công nghiệp – Xây dựng – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 223 tỷ đồng, tăng 35,1%; Nông ngiệp ước đạt 18,9 tỷ đồng, tăng 3,6%. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 5 tỷ đồng, bằng 102,1%KH Thị xã giao; tổng chi ngân sách ước đạt trên 2,7 tỷ đồng, bằng 54,9% KH Thị xã giao; thành lập mới 1 doanh nghiệp mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; An sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Sau khi nghe báo cáo của UBND phường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, các đại biểu cũng đã nghe thông qua các tờ trình của UBND phường về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2021; xin điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của các Ban HĐND phường; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND Thị xã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư HĐND Thị xã khóa XII.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC