Kỳ họp thứ III HĐND phường Lam Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách phường

HĐND phường Lam Sơn vừa tổ chức Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét tờ trình của UBND phường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách phường. Tham dự Kỳ họp có các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

HDNDLS.JPG


Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua tờ trình đề nghị ủy quyền cho UBND phường quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công có sử dụng vốn ngân sách phường, để tạo tính chủ động, rút ngắn thời gian và đẩy nhanh tiến độ trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn, UBND phường đề nghị HĐND phường xem xét, giao cho UBND quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng. Kỳ họp cũng tiến hành xem xét tờ trình đề nghị bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2022.Theo đó, UBND phường Lam Sơn được hưởng 10% tổng giá trị quyền sử dụng đất nộp bổ sung vào NSNN để thực hiện dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công trong năm nay, UBND phường đề nghị HĐND bổ sung số tiền này vào nguồn vốn đầu tư công cho công trình nâng cấp, cải tạo chợ xí nghiệp 4.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND phường đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn giao quyền cho UBND phường quyết định chủ trương đối với các dự án nhóm C với tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách phường.

Hà Nghĩa

Kỳ họp thứ III HĐND phường Lam Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách phường

Đăng lúc: 17/05/2022 22:33:48 (GMT+7)

HĐND phường Lam Sơn vừa tổ chức Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét tờ trình của UBND phường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách phường. Tham dự Kỳ họp có các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

HDNDLS.JPG


Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua tờ trình đề nghị ủy quyền cho UBND phường quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công có sử dụng vốn ngân sách phường, để tạo tính chủ động, rút ngắn thời gian và đẩy nhanh tiến độ trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn, UBND phường đề nghị HĐND phường xem xét, giao cho UBND quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng. Kỳ họp cũng tiến hành xem xét tờ trình đề nghị bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2022.Theo đó, UBND phường Lam Sơn được hưởng 10% tổng giá trị quyền sử dụng đất nộp bổ sung vào NSNN để thực hiện dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công trong năm nay, UBND phường đề nghị HĐND bổ sung số tiền này vào nguồn vốn đầu tư công cho công trình nâng cấp, cải tạo chợ xí nghiệp 4.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND phường đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn giao quyền cho UBND phường quyết định chủ trương đối với các dự án nhóm C với tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách phường.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC