Kỳ họp thứ Nhất HĐND phường Ba Đình khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Ngày 05/7/2021, HĐND phường Ba Đình khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh thuộc HĐND, UBND phường và bàn, quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền phường Ba Đình trong nhiệm kỳ mới.

HDND P. Ba Dinh.JPG


Đến dự kỳ họp có các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Ba Đình, gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Xuân Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cùng đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã; Ban Tổ chức Thị ủy.

Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường Ba Đình đã bầu các chức danh của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND phường. Kỳ họp cũng bầu các chức danh của UBND phường khóa IX, gồm: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Các chức danh được giới thiệu đều đạt 100% phiếu tín nhiệm. Theo đó, đồng chí Lê Đăng Khoa – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường khóa VIII tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Phùng Văn Tưởng – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường khóa VIII, tái cử chức Chủ tịch UBND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử, đại diện lãnh đạo UBND phường đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được của năm 2020, ngay từ đầu năm 2021, Đảng bộ và Chính quyền phường Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế có bước tăng trưởng khá, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được ổn định; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Cụ thể: Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 4,5 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch thị xã giao, đạt 53% kế hoạch HĐND phường giao; UBND Phường đã hợp với các phòng, ban UBND thị xã và Hội đồng bồi thường GPMB thị xã tiếp tục thực hiện các dự án Khu B – Khu Công nghiệp Bỉm Sơn; giải quyết 13 đơn đề nghị của các hộ liên quan đến đất đai, môi trường; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân... Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, phường Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh – dịch vụ; phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng thế mạnh; tập trung thực hiện xã hội hóa chỉnh trang đô thị, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng; nâng cao chất lượng văn hóa – xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó, củng cố an ninh – quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kỳ họpcũng đã xem xétcácbáo cáovàthông qua các tờ trìnhliên quan;thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Nguyễn Tới

Kỳ họp thứ Nhất HĐND phường Ba Đình khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Đăng lúc: 07/07/2021 10:59:51 (GMT+7)

Ngày 05/7/2021, HĐND phường Ba Đình khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh thuộc HĐND, UBND phường và bàn, quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền phường Ba Đình trong nhiệm kỳ mới.

HDND P. Ba Dinh.JPG


Đến dự kỳ họp có các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Ba Đình, gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Xuân Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cùng đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã; Ban Tổ chức Thị ủy.

Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường Ba Đình đã bầu các chức danh của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND phường. Kỳ họp cũng bầu các chức danh của UBND phường khóa IX, gồm: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Các chức danh được giới thiệu đều đạt 100% phiếu tín nhiệm. Theo đó, đồng chí Lê Đăng Khoa – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường khóa VIII tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Phùng Văn Tưởng – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường khóa VIII, tái cử chức Chủ tịch UBND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử, đại diện lãnh đạo UBND phường đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được của năm 2020, ngay từ đầu năm 2021, Đảng bộ và Chính quyền phường Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế có bước tăng trưởng khá, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được ổn định; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Cụ thể: Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 4,5 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch thị xã giao, đạt 53% kế hoạch HĐND phường giao; UBND Phường đã hợp với các phòng, ban UBND thị xã và Hội đồng bồi thường GPMB thị xã tiếp tục thực hiện các dự án Khu B – Khu Công nghiệp Bỉm Sơn; giải quyết 13 đơn đề nghị của các hộ liên quan đến đất đai, môi trường; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân... Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, phường Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh – dịch vụ; phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng thế mạnh; tập trung thực hiện xã hội hóa chỉnh trang đô thị, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng; nâng cao chất lượng văn hóa – xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó, củng cố an ninh – quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kỳ họpcũng đã xem xétcácbáo cáovàthông qua các tờ trìnhliên quan;thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC