Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác thu, chi ngân sách năm 2019 tại UBND phường Lam Sơn

Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác thu, chi ngân sách năm 2019 tại UBND phường Lam Sơn

Chiều ngày 30/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 tại UBND phường Lam Sơn.

Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác thu, chi ngân sách năm 2019 tại UBND phường Lam Sơn

Chiều ngày 30/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 tại UBND phường Lam Sơn.

372 lượt xem

Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác thu, chi ngân sách năm 2019 của UBND phường Ba Đình

Chiều ngày 23/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 tại UBND phường Ba Đình.

337 lượt xem

Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát hoạt động của UBND xã Quang Trung

Sáng ngày 22/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 tại UBND xã Quang Trung.

314 lượt xem

Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 01/9/2020, HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ XI (kỳ họp chuyên đề). Tới dự có đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử xã Quang Trung và các ông (bà) đại biểu HĐND xã Quang Trung.

866 lượt xem

Kỳ họp thứ 10, HĐND phường Phú Sơn khóa II nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 15/7/2020 HĐND phường Phú Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Phú Sơn và các ông (bà) đại biểu HĐND phường Phú Sơn.

852 lượt xem

HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Sáng ngày 14/7/2020, HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Công an Thị xã; Các ông (bà) đại biểu HĐND phường Bắc Sơn.

624 lượt xem

Các phường Đông Sơn và Ngọc Trạo tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Vừa qua, các phường Đông Sơn và Ngọc Trạo đã tổ chức họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND của các đơn vị.

689 lượt xem

HĐND phường Lam Sơn thông qua 6 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Ngày 9/7/2020, HĐND phường Lam Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Lam Sơn và các ông (bà) đại biểu HĐND phường Lam Sơn.

623 lượt xem

HĐND phường Ba Đình khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Ngày 03/7/2020, HĐND phường Ba Đình khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

529 lượt xem

Kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 02/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị -Nhà văn hóa thị xã, HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, bàn và quyết nghị các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp.

660 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC