Thị xã Bỉm Sơn đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 22/12/2021, tại Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa Thị xã, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ III nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã năm 2021, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã khai mạc Kỳ họp.

Ky hop thu III HDND Thi xa Bim Son.JPG


Tham dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã; cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp Thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; bí thư Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã phường.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND Thị xã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, song với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và sát sao của Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của Thị xã tiếp tục duy trì, phát triển ổn định và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, Thị xã đã hoàn thành đạt và 12/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Cụ thể: Cụ thể, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt trên 29.511 tỷ đồng, đạt 100,2%KH, tăng 15,9% so CK. Trong đó, Công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 18,4% so CK; Thương mại – dịch vụ tăng 9,7%; Nông – Lâm – Thủy sản tăng 3,4% so CK. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – xây dựng chiếm 77,38%; Dịch vụ chiếm 21,77%; Nông – Lâm – Thủy sản chiếm 0,85%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,6 triệu đồng/năm; thành lập mới 110 doanh nghiệp, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.Thu ngân sách nhà nước đạt gần 363 tỷ đồng, tăng 34% so CK. Đầu tư xây dựng được quan tâm chỉ đạo, các dự án được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội được nâng lên. Ngành giáo dục không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng; nhiều kỹ thuật cao được đưa vào phục vụ trong khám, điều trị bệnh; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là đã hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 đảm bảo kịp thời, đầy đủ . Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã.

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm qua. Đó là còn 3 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, gồm: Thu ngân sách nhà nước, phường được công nhận an toàn thực phẩm và trường đạt chuẩn quốc gia; chưa xử lý dứt điểm một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai; việc xác lập hồ sơ địa chính chưa kịp thời dẫn đến khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác giải phóng mặt bằng; tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, nhất là tại khu vực xung quanh khu công nghiệp và bãi rác Núi Voi.

Năm 2022, Thị xã đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,6% trở lên; giá trị sản xuất địa bàn phấn đấu đạt trên 33.228 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 73,6 triệu/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển 5.830 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước 620 tỷ đồng; thành lập mới 110 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt 91,1%tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 1,2%.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Thông báo tóm tắt của UB MTTQ Thị xã về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; Báo cáo tóm tắt về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; các Ban HĐND Thị xã trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND Thị xã và các Báo cáo thẩm tra báo của UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã; thông qua các tờ trình: về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh năm 2022; phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022; bãi bỏ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND Thị xã về việc phê chuẩn hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình cho UBND các xã, phường từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất (giai đoạn 2021 – 2025); về phê duyệt đề án giải thể phòng y tế, chuyển giao chức năng tham mưu giúp UBND Thị xã quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND – UBND Thị xã; về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thị xã đối với Trưởng phòng Y tế; đồng thời nghe đại diện UBND Thị xã, Công an Thị xã, Điện lực Bỉm Sơn, Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ III, HĐND Thị xã khóa XII.

Kỳ họp thứ III HĐND thị xã khóa XII.jpg
Phát biểu tại Kỳ họp, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Thành - Chủ tịch UBND Thị xã đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII. Thaymặt UBND Thị xã, phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trịnh Tuấn Thành - Chủ tịch UBND Thị xã đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND Thị xã và làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu quan tâm. Tập trung vào một số nội dung: Xây dựng đường nối dài từ Ga Bỉm Sơn đến Đền Sòng Sơn; công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng đường vào Khu công nghiệp; thanh lý nhà văn hóa cũ, đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới một số khu phố để đảm bảo sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư, chính sách hỗ trợ trưởng các đoàn thể; công tác phòng chống dịch Covid 19 và một số nội dung khác.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét thông qua 6 Nghị quyết là cơ sở để UBND Thị xã tổ chức thực hiện.


Kỳ họp thứ III HĐND thị xã khóa XII 1.jpg
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Thị xã yêu cầu ngay sau Kỳ họp này UBND Thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm; khẩn trương cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND Thị xã thông qua để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống; các Tổ đại biểu HĐND Thị xã tổ chức nghiêm túc thực hiện việc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp và tiếp tục ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri; UB MTTQ Thị xã và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND Thị xã.

Hà Nghĩa

Thị xã Bỉm Sơn đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Đăng lúc: 25/12/2021 14:20:57 (GMT+7)

Ngày 22/12/2021, tại Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa Thị xã, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ III nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã năm 2021, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã khai mạc Kỳ họp.

Ky hop thu III HDND Thi xa Bim Son.JPG


Tham dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã; cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp Thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; bí thư Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã phường.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND Thị xã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, song với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và sát sao của Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của Thị xã tiếp tục duy trì, phát triển ổn định và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, Thị xã đã hoàn thành đạt và 12/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Cụ thể: Cụ thể, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt trên 29.511 tỷ đồng, đạt 100,2%KH, tăng 15,9% so CK. Trong đó, Công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 18,4% so CK; Thương mại – dịch vụ tăng 9,7%; Nông – Lâm – Thủy sản tăng 3,4% so CK. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – xây dựng chiếm 77,38%; Dịch vụ chiếm 21,77%; Nông – Lâm – Thủy sản chiếm 0,85%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,6 triệu đồng/năm; thành lập mới 110 doanh nghiệp, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.Thu ngân sách nhà nước đạt gần 363 tỷ đồng, tăng 34% so CK. Đầu tư xây dựng được quan tâm chỉ đạo, các dự án được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội được nâng lên. Ngành giáo dục không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng; nhiều kỹ thuật cao được đưa vào phục vụ trong khám, điều trị bệnh; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là đã hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 đảm bảo kịp thời, đầy đủ . Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã.

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm qua. Đó là còn 3 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, gồm: Thu ngân sách nhà nước, phường được công nhận an toàn thực phẩm và trường đạt chuẩn quốc gia; chưa xử lý dứt điểm một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai; việc xác lập hồ sơ địa chính chưa kịp thời dẫn đến khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác giải phóng mặt bằng; tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, nhất là tại khu vực xung quanh khu công nghiệp và bãi rác Núi Voi.

Năm 2022, Thị xã đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,6% trở lên; giá trị sản xuất địa bàn phấn đấu đạt trên 33.228 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 73,6 triệu/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển 5.830 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước 620 tỷ đồng; thành lập mới 110 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt 91,1%tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 1,2%.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Thông báo tóm tắt của UB MTTQ Thị xã về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; Báo cáo tóm tắt về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; các Ban HĐND Thị xã trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND Thị xã và các Báo cáo thẩm tra báo của UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã; thông qua các tờ trình: về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh năm 2022; phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022; bãi bỏ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND Thị xã về việc phê chuẩn hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình cho UBND các xã, phường từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất (giai đoạn 2021 – 2025); về phê duyệt đề án giải thể phòng y tế, chuyển giao chức năng tham mưu giúp UBND Thị xã quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND – UBND Thị xã; về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thị xã đối với Trưởng phòng Y tế; đồng thời nghe đại diện UBND Thị xã, Công an Thị xã, Điện lực Bỉm Sơn, Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ III, HĐND Thị xã khóa XII.

Kỳ họp thứ III HĐND thị xã khóa XII.jpg
Phát biểu tại Kỳ họp, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Thành - Chủ tịch UBND Thị xã đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII. Thaymặt UBND Thị xã, phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trịnh Tuấn Thành - Chủ tịch UBND Thị xã đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND Thị xã và làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu quan tâm. Tập trung vào một số nội dung: Xây dựng đường nối dài từ Ga Bỉm Sơn đến Đền Sòng Sơn; công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng đường vào Khu công nghiệp; thanh lý nhà văn hóa cũ, đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới một số khu phố để đảm bảo sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư, chính sách hỗ trợ trưởng các đoàn thể; công tác phòng chống dịch Covid 19 và một số nội dung khác.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét thông qua 6 Nghị quyết là cơ sở để UBND Thị xã tổ chức thực hiện.


Kỳ họp thứ III HĐND thị xã khóa XII 1.jpg
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Thị xã yêu cầu ngay sau Kỳ họp này UBND Thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm; khẩn trương cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND Thị xã thông qua để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống; các Tổ đại biểu HĐND Thị xã tổ chức nghiêm túc thực hiện việc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp và tiếp tục ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri; UB MTTQ Thị xã và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND Thị xã.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC