Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác thực hiện pháp luật, quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Đông Sơn

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật, quản lý Nhà nước về đất đai từ ngày 01/1/2016-31/12/2021trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, sáng ngày 26/5, đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Đình Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện trên địa bàn phường Đông Sơn.

HD GS tai DS.JPG


Phường Đông Sơn được thành lập ngày 01/12/2019 trên cơ sở sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phường có tổng diện tích đất tự nhiên 2.099,68 ha, trong đó đất nông nghiệp 904,1 ha, đất phi nông nghiệp 857,7 ha; đất chưa sử dụng 337,88 ha. Theo đánh giá, trong những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Đông Sơn đã đi vào nền nếp, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút được nhiều dự án đầu tư phát triển công nghiệp, như:Công ty Vôi Việt Nam, Nhà máy xi măng Long Sơn, nhà máy gạch Ba Lan, nhà máy gạch Long Thành, nhà máy bao bì xi măng Long Sơn...; trên địa bàn phường có 52 trang trại và gia trại với nhiều mô hình kết hợp chăn nuôi, trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong giai đoạn 2016-2021, có 5 dự án phát triển đất thông qua đấu giá đất; 11 dự án đầu tư được giao đất, sử dụng dụng đất đúng quy hoạch đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao trong cùng thửa đất sang đất ở được kiểm tra, xác định đảm bảo theo đúng quy hoạch dân cư. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt tỷ lệ 99,9% đối với đất ở, 100% đối với đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Trên địa bàn phường có 139 hộ gia đình, cá nhân đang hợp đồng thuê đất với UBND phường để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, với tổng diện tích 69,7ha; trong đó, đất công ích 5% là 36,6 ha, đất vượt 5% do UBND phường quản lý là 33,1 ha; nguồn thu từ quỹ đất công ích được trên 2,3 tỷ đồng. Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai cũng được phường Đông Sơn giải quyết khá hiệu quả, 44/44 vụ việc được giải quyết..

Sau khi nghiên cứu báo cáo, hồ sơ và đi khảo sát, kiểm tra thực tế, các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ rõ công tác thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Đông Sơn, giai đoạn 2016-2021 còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Số lượng văn bản chỉ đạo về công tác quản lý đất đai còn ít;Do sáp nhập đơn vị hành chính nên công tác lưu trữ hồ sơ về đất đai chưa tốt; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, khoáng sản hiệu quả chưa cao; Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất đai, công trình xây dựng vi phạm vẫn còn xảy ra, các vụ việc vi phạm về đất đai tồn tại từ nhiều năm trước chưa xử lý dứt điểm; Trên địa bàn phường đang còn nhiều công trình sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí nguồn đất, tài sản trên đất và mất mỹ quan đô thị...

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát cũng đã đề nghị phường Đông Sơn làm rõ một số nội dung trong báo cáo, như: Công tác quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa; những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; quản lý, sử dụng quỹ đất 5%, đất vượt 5% và quỹ đất chưa sử dụng..

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm đã biểu dương phường Đông Sơn trong việc chuẩn bị nội dung báo cáo chi tiết, cụ thể, sát với yêu cầu tại đề cương của Đoàn giám sát. Đồng chí cũng đánh giá cao những nỗ lực của Phường trong việc chấp hành pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai, chỉ rõ thêm những vấn đề cần khắc phục. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị phường Đông Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; Rà soát lại việc sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt đối với các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng đất không hiệu quả, bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất... có kiến nghị về xử lý đối với các trường hợp này; Rà soát, thống kê những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở dọc tuyến đường Bỉm Sơn – Nga Sơn, từ nhà máy xi măng Long Sơn – Nga Sơn. Phường cũng cần rà soát lại quỹ đất 5%, đất vượt 5%, đất mặt bằng chưa sử dụng để có phương án sử dụng hiệu quả, đúng quy định; trong thời gian tới, cố gắng không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm. Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của phường đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, sẽ báo cáo HĐND thị xã và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Nguyễn Tới

Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác thực hiện pháp luật, quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Đông Sơn

Đăng lúc: 29/05/2022 21:14:36 (GMT+7)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật, quản lý Nhà nước về đất đai từ ngày 01/1/2016-31/12/2021trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, sáng ngày 26/5, đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Đình Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện trên địa bàn phường Đông Sơn.

HD GS tai DS.JPG


Phường Đông Sơn được thành lập ngày 01/12/2019 trên cơ sở sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phường có tổng diện tích đất tự nhiên 2.099,68 ha, trong đó đất nông nghiệp 904,1 ha, đất phi nông nghiệp 857,7 ha; đất chưa sử dụng 337,88 ha. Theo đánh giá, trong những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Đông Sơn đã đi vào nền nếp, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút được nhiều dự án đầu tư phát triển công nghiệp, như:Công ty Vôi Việt Nam, Nhà máy xi măng Long Sơn, nhà máy gạch Ba Lan, nhà máy gạch Long Thành, nhà máy bao bì xi măng Long Sơn...; trên địa bàn phường có 52 trang trại và gia trại với nhiều mô hình kết hợp chăn nuôi, trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong giai đoạn 2016-2021, có 5 dự án phát triển đất thông qua đấu giá đất; 11 dự án đầu tư được giao đất, sử dụng dụng đất đúng quy hoạch đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao trong cùng thửa đất sang đất ở được kiểm tra, xác định đảm bảo theo đúng quy hoạch dân cư. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt tỷ lệ 99,9% đối với đất ở, 100% đối với đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Trên địa bàn phường có 139 hộ gia đình, cá nhân đang hợp đồng thuê đất với UBND phường để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, với tổng diện tích 69,7ha; trong đó, đất công ích 5% là 36,6 ha, đất vượt 5% do UBND phường quản lý là 33,1 ha; nguồn thu từ quỹ đất công ích được trên 2,3 tỷ đồng. Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai cũng được phường Đông Sơn giải quyết khá hiệu quả, 44/44 vụ việc được giải quyết..

Sau khi nghiên cứu báo cáo, hồ sơ và đi khảo sát, kiểm tra thực tế, các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ rõ công tác thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Đông Sơn, giai đoạn 2016-2021 còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Số lượng văn bản chỉ đạo về công tác quản lý đất đai còn ít;Do sáp nhập đơn vị hành chính nên công tác lưu trữ hồ sơ về đất đai chưa tốt; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, khoáng sản hiệu quả chưa cao; Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất đai, công trình xây dựng vi phạm vẫn còn xảy ra, các vụ việc vi phạm về đất đai tồn tại từ nhiều năm trước chưa xử lý dứt điểm; Trên địa bàn phường đang còn nhiều công trình sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí nguồn đất, tài sản trên đất và mất mỹ quan đô thị...

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát cũng đã đề nghị phường Đông Sơn làm rõ một số nội dung trong báo cáo, như: Công tác quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa; những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; quản lý, sử dụng quỹ đất 5%, đất vượt 5% và quỹ đất chưa sử dụng..

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm đã biểu dương phường Đông Sơn trong việc chuẩn bị nội dung báo cáo chi tiết, cụ thể, sát với yêu cầu tại đề cương của Đoàn giám sát. Đồng chí cũng đánh giá cao những nỗ lực của Phường trong việc chấp hành pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai, chỉ rõ thêm những vấn đề cần khắc phục. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị phường Đông Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; Rà soát lại việc sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt đối với các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng đất không hiệu quả, bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất... có kiến nghị về xử lý đối với các trường hợp này; Rà soát, thống kê những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở dọc tuyến đường Bỉm Sơn – Nga Sơn, từ nhà máy xi măng Long Sơn – Nga Sơn. Phường cũng cần rà soát lại quỹ đất 5%, đất vượt 5%, đất mặt bằng chưa sử dụng để có phương án sử dụng hiệu quả, đúng quy định; trong thời gian tới, cố gắng không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm. Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của phường đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, sẽ báo cáo HĐND thị xã và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC