Truy cập

Hôm nay:
1870
Hôm qua:
3082
Tuần này:
4952
Tháng này:
76525
Tất cả:
5294182

Thường trực HĐND Thị xã giám sát UBND thị xã về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Vừa qua, thường trực HĐND Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì đã tiến hành giám sát UBND thị xã về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/7/2022. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trưởng phó các Ban HĐND Thị xã.

GSMT.JPG


Theo báo cáo của UBND Thị xã, trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đã được quan tâm thực hiện. Các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến phường, xã đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, hội viên và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Nhờ đó, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều gia đình đã thực hiện phân loại và tự xử lý rác thải hữu cơ, đồng thời chuyển sang dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là ngành vật liệu xây dựng đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải, tiếng ồn tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục, như: Một bộ phận người dân, tổ chức, đơn vị chưa chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; các điểm trung chuyển rác gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; quy trình xử lý chất thải sinh hoạt tại bãi rác chưa đảm bảo…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã đánh giá cao nỗ lực của UBND Thị xã trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng chí đề nghị UBND thị xã hoàn thiện nội dung báo cáo theo góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát và cử cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia cùng Đoàn giám sát khi đoàn tiến hành giám sát tại UBND các phường, xã và một số cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình giám sát lần này nhằm đánh giá thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Từ đó, đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Thường trực HĐND Thị xã giám sát UBND thị xã về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Vừa qua, thường trực HĐND Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì đã tiến hành giám sát UBND thị xã về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/7/2022. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trưởng phó các Ban HĐND Thị xã.

GSMT.JPG


Theo báo cáo của UBND Thị xã, trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đã được quan tâm thực hiện. Các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến phường, xã đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, hội viên và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Nhờ đó, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều gia đình đã thực hiện phân loại và tự xử lý rác thải hữu cơ, đồng thời chuyển sang dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là ngành vật liệu xây dựng đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải, tiếng ồn tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục, như: Một bộ phận người dân, tổ chức, đơn vị chưa chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; các điểm trung chuyển rác gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; quy trình xử lý chất thải sinh hoạt tại bãi rác chưa đảm bảo…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã đánh giá cao nỗ lực của UBND Thị xã trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng chí đề nghị UBND thị xã hoàn thiện nội dung báo cáo theo góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát và cử cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia cùng Đoàn giám sát khi đoàn tiến hành giám sát tại UBND các phường, xã và một số cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình giám sát lần này nhằm đánh giá thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Từ đó, đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC