Thường trực HĐND Thị xã giám sát về tình hình thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai tại phường Phú Sơn.

Vừa qua, Thường trực HĐND Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã làm trưởng đoàn đã giám sát về tình hình thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn phường Phú Sơn.

GSPS.png


Trong 5 năm qua, UBND phường Phú Sơn đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp trên bằng văn bản cụ thể, qua đó tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Tính đến nay, toàn phường có 1.648 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu; 540 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp lần đầu.Trong giai đoạn 2016 – 2021, trên địa bàn phường có 40 tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất; tất cả đều sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xét nguồn gốc cho 660 hồ sơ; cho người dân thuê 35,48ha để sản xuất, thu được 717 triệu đồng. Liên quan đến giải quyết phản ánh khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, phường đã nhận được 114 đơn, giải quyết được 103 đơn, số còn lại đã chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Giam sat PS.png
Tại buổi giám sát, phường Phú Sơn cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã ghi nhận những nỗ lực của UBND phường trong thực hiện pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn 2016 – 2021, nhất là về quản lý đất ở. Tuy nhiên Phường chưa phát huy được hết tiềm năng về đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội; công tác tuyên truyền về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thường xuyên; việc triển khai thực hiện dự án của tổ chức khi được thuê đất còn chậm; một số dự án thực hiện trong thời gian dài, chưa hoàn thành; vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đồng chí đề nghị phường hoàn thiện số liệu báo cáo, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Thường trực HĐND Thị xã giám sát về tình hình thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai tại phường Phú Sơn.

Đăng lúc: 08/06/2022 09:26:12 (GMT+7)

Vừa qua, Thường trực HĐND Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã làm trưởng đoàn đã giám sát về tình hình thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn phường Phú Sơn.

GSPS.png


Trong 5 năm qua, UBND phường Phú Sơn đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp trên bằng văn bản cụ thể, qua đó tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Tính đến nay, toàn phường có 1.648 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu; 540 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp lần đầu.Trong giai đoạn 2016 – 2021, trên địa bàn phường có 40 tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất; tất cả đều sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xét nguồn gốc cho 660 hồ sơ; cho người dân thuê 35,48ha để sản xuất, thu được 717 triệu đồng. Liên quan đến giải quyết phản ánh khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, phường đã nhận được 114 đơn, giải quyết được 103 đơn, số còn lại đã chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Giam sat PS.png
Tại buổi giám sát, phường Phú Sơn cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã ghi nhận những nỗ lực của UBND phường trong thực hiện pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn 2016 – 2021, nhất là về quản lý đất ở. Tuy nhiên Phường chưa phát huy được hết tiềm năng về đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội; công tác tuyên truyền về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thường xuyên; việc triển khai thực hiện dự án của tổ chức khi được thuê đất còn chậm; một số dự án thực hiện trong thời gian dài, chưa hoàn thành; vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đồng chí đề nghị phường hoàn thiện số liệu báo cáo, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC