Truy cập

Hôm nay:
1653
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30741
Tháng này:
95004
Tất cả:
6509321

Thường trực HĐND thị xã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn

Chiều ngày 29/11/2022, đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn.

Tien nong.jpg


Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn được xây dựng tại Khu B, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, đi vào hoạt động từ năm 2014, sản xuất sản phẩm phân bón N.P.K công nghệ hơi nước với công suất 50.000 tấn/năm. Theo báo cáo của Giám đốc Đỗ Văn Vượng, Nhà máy đã chấp hành các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, các Đề án bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường… của Nhà máy được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhà máy đã đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khí thải đạt chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam, hạn chế tối đa tiếng ồn và bụi khí phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh..; Các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng yêu cầu lãnh đạo Nhà máy làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tuân thủ và thực hiện chính sách pháp luật về môi trường hiện hành, cơ chế phối hợp giữa Nhà máy với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD4 là đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp…

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm ghi nhận những kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn, góp phần nâng cao đời sống của công nhân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Nhà máy trong việc bảo vệ môi trường, như: Nước thải sản xuất còn chảy tràn trên mặt sàn; nước mặt chưa được thu gom vào hệ thống thoát nước chung của Khu B, Khu công nghiệp; bụi và khí thải xử lý chưa tốt còn phát tán ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của nhân dân phường Ba Đình và Lam Sơn; người lao động chưa được trang bị về bảo hộ lao động theo quy định… Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Nhà máy cần tiếp tục đầu tư, cải tạo hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt;phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD4 để hợp đồng đấu nối thoát nước mặt của Nhà máy vào hệ thống thoát nước chung của Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn; Tăng cường công tác vệ sinh môi trường công nghiệp tại các phân xưởng và khuôn viên Nhà máy; thu gom bùn thải, phân bón rơi vãi vào hệ thống thoát nước mặt để hạn chế lượng chất thải ra môi trường và hệ thống kênh mương tưới tiêu của địa phương; Duy trì vận hành thường xuyên hệ thống xử lý bụi và khí thải dây chuyền sản xuất phân N.P.K, đảm bảo bụi, khí thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép; thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, máy móc của hệ thống, tránh xảy ra các sự cố môi trường. Phó Chủ tịch HĐND thị xã cũng đề nghị Nhà máy cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc; chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Nguyễn Tới

Thường trực HĐND thị xã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn

Chiều ngày 29/11/2022, đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn.

Tien nong.jpg


Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn được xây dựng tại Khu B, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, đi vào hoạt động từ năm 2014, sản xuất sản phẩm phân bón N.P.K công nghệ hơi nước với công suất 50.000 tấn/năm. Theo báo cáo của Giám đốc Đỗ Văn Vượng, Nhà máy đã chấp hành các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, các Đề án bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường… của Nhà máy được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhà máy đã đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khí thải đạt chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam, hạn chế tối đa tiếng ồn và bụi khí phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh..; Các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng yêu cầu lãnh đạo Nhà máy làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tuân thủ và thực hiện chính sách pháp luật về môi trường hiện hành, cơ chế phối hợp giữa Nhà máy với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD4 là đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp…

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm ghi nhận những kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn, góp phần nâng cao đời sống của công nhân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Nhà máy trong việc bảo vệ môi trường, như: Nước thải sản xuất còn chảy tràn trên mặt sàn; nước mặt chưa được thu gom vào hệ thống thoát nước chung của Khu B, Khu công nghiệp; bụi và khí thải xử lý chưa tốt còn phát tán ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của nhân dân phường Ba Đình và Lam Sơn; người lao động chưa được trang bị về bảo hộ lao động theo quy định… Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Nhà máy cần tiếp tục đầu tư, cải tạo hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt;phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD4 để hợp đồng đấu nối thoát nước mặt của Nhà máy vào hệ thống thoát nước chung của Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn; Tăng cường công tác vệ sinh môi trường công nghiệp tại các phân xưởng và khuôn viên Nhà máy; thu gom bùn thải, phân bón rơi vãi vào hệ thống thoát nước mặt để hạn chế lượng chất thải ra môi trường và hệ thống kênh mương tưới tiêu của địa phương; Duy trì vận hành thường xuyên hệ thống xử lý bụi và khí thải dây chuyền sản xuất phân N.P.K, đảm bảo bụi, khí thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép; thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, máy móc của hệ thống, tránh xảy ra các sự cố môi trường. Phó Chủ tịch HĐND thị xã cũng đề nghị Nhà máy cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc; chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC