Truy cập

Hôm nay:
2324
Hôm qua:
4024
Tuần này:
22044
Tháng này:
36215
Tất cả:
4968186

Thường trực HĐND Thị xã giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai phường Ba Đình

Vừa qua, đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai tại từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 tại phường Ba Đình. Tham gia đoàn có lãnh đạo các Ban HĐND Thị xã.

GSBD.JPG


Theo báo cáo được trình bày tại buổi giám sát, Phường Ba Đình có tổng diện tích tự nhiên gần 875ha, trong đó đất phi nông nghiệp là 442 ha, đất nông nghiệp 347ha, đất chưa sử dụng 86 ha. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất, hàng năm Phường xác định nhu cầu sử dụng đất và báo cáo cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng giảm diện tích đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng và đất mặt nước, sông suối, trong khi đất phi nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, đất có mục đích công cộng tăng. Trong 5 năm qua, Phường có 4 dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; có 7 tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm, 6 hộ được UBND thị xã cho thuê đất để sản xuất kinh doanh; không có dự án nào bị thu hồi do vi phạm đất đai; cấp được 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu và 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp lần đầu. Có 26/27 đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các đơn vị đều sử dụng đúng mục đích đất được giao. Nguồn thu từ quỹ đất công ích, đất do phường quản lý đạt trên 30 triệu đồng. Công tác giải quyết phản ánh khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, không có đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo kéo dài hoặc vượt thẩm quyền. Báo cáo cũng đưa ra những giải pháp và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn giám sát đã tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế và tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung, số liệu báo cáo.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao việc thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai của phường Ba Đình trong giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như: Việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành chủ yếu là triển khai chỉ đạo của cấp trên, chưa thể thiện rõ nét trách nhiệm của Đảng ủy, HĐND, UBND phường; công tác thực hiện quy hoạch tại một số khu dân cư còn dở dang làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước của Phường; công tác cho thuê đất, chuyển mục đích sử đụng đất còn hạn chế, chưa phát huy được quỹ đất công ích. Đồng chí đề nghị phường hoàn thiện số liệu báo cáo, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Thường trực HĐND Thị xã giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai phường Ba Đình

Vừa qua, đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai tại từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 tại phường Ba Đình. Tham gia đoàn có lãnh đạo các Ban HĐND Thị xã.

GSBD.JPG


Theo báo cáo được trình bày tại buổi giám sát, Phường Ba Đình có tổng diện tích tự nhiên gần 875ha, trong đó đất phi nông nghiệp là 442 ha, đất nông nghiệp 347ha, đất chưa sử dụng 86 ha. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất, hàng năm Phường xác định nhu cầu sử dụng đất và báo cáo cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng giảm diện tích đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng và đất mặt nước, sông suối, trong khi đất phi nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, đất có mục đích công cộng tăng. Trong 5 năm qua, Phường có 4 dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; có 7 tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm, 6 hộ được UBND thị xã cho thuê đất để sản xuất kinh doanh; không có dự án nào bị thu hồi do vi phạm đất đai; cấp được 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu và 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp lần đầu. Có 26/27 đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các đơn vị đều sử dụng đúng mục đích đất được giao. Nguồn thu từ quỹ đất công ích, đất do phường quản lý đạt trên 30 triệu đồng. Công tác giải quyết phản ánh khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, không có đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo kéo dài hoặc vượt thẩm quyền. Báo cáo cũng đưa ra những giải pháp và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn giám sát đã tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế và tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung, số liệu báo cáo.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao việc thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai của phường Ba Đình trong giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như: Việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành chủ yếu là triển khai chỉ đạo của cấp trên, chưa thể thiện rõ nét trách nhiệm của Đảng ủy, HĐND, UBND phường; công tác thực hiện quy hoạch tại một số khu dân cư còn dở dang làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước của Phường; công tác cho thuê đất, chuyển mục đích sử đụng đất còn hạn chế, chưa phát huy được quỹ đất công ích. Đồng chí đề nghị phường hoàn thiện số liệu báo cáo, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC