Triển khai công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 29/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Phó Ban chỉ đạo bầu cử thị xã; Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã. Đồng chí Lê Văn Tuấn – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB MTTQ thị xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Dự thảo Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Theo đó, người ứng cử đại biểu HĐND thị xã sẽ tiến hành vận động cử tri thông qua hai hình thức: Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị nơi mình cư trú và thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian tiếp xúc cử tri được thực hiện từ ngày 28/4 đến 7h00 ngày 22/5/2021 (trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h). Người ứng cử đại biểu HĐND cấp thị xã, và cấp xã phường sẽ tiếp xúc cử tri ít nhất 3 cuộc. Việc vận động cử tri phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; người ứng cử đại biểu HĐND thị xã ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó; các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không đượng vận động cho người ứng cử của tổ chức mình.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người ứng cử đại biểu HĐND thị xã báo cáo cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND thị xã, đồng thời giúp cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu nhất làm đại biểu HĐND thị xã khóa XII.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy đề nghị các ứng viên đại biểu HĐND thị xã bám sát kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, xây dựng chương trình hành động ngắn gọn, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân tạo khí thế thi đua sôi nổi; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thị xã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác bầu cử và đi bỏ phiếu đúng quy định để ngày bầu cử 23/5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hà Nghĩa

Triển khai công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng lúc: 02/05/2021 23:23:07 (GMT+7)

Sáng ngày 29/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Phó Ban chỉ đạo bầu cử thị xã; Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã. Đồng chí Lê Văn Tuấn – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB MTTQ thị xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Dự thảo Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Theo đó, người ứng cử đại biểu HĐND thị xã sẽ tiến hành vận động cử tri thông qua hai hình thức: Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị nơi mình cư trú và thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian tiếp xúc cử tri được thực hiện từ ngày 28/4 đến 7h00 ngày 22/5/2021 (trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h). Người ứng cử đại biểu HĐND cấp thị xã, và cấp xã phường sẽ tiếp xúc cử tri ít nhất 3 cuộc. Việc vận động cử tri phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; người ứng cử đại biểu HĐND thị xã ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó; các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không đượng vận động cho người ứng cử của tổ chức mình.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người ứng cử đại biểu HĐND thị xã báo cáo cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND thị xã, đồng thời giúp cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu nhất làm đại biểu HĐND thị xã khóa XII.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy đề nghị các ứng viên đại biểu HĐND thị xã bám sát kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, xây dựng chương trình hành động ngắn gọn, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân tạo khí thế thi đua sôi nổi; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thị xã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác bầu cử và đi bỏ phiếu đúng quy định để ngày bầu cử 23/5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC