Lịch làm việc của UBND Huyện/Thị

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
4/4/2022
Sáng 8h00Giao ban Lãnh đạo UBNDP.Giao banĐ/c Thành – CT
Sáng 10h00Làm việc với công an tỉnh về Công tác PCCCCA thị xãĐ/c Đạt - PCT
Chiều 14h30Thông qua Phương án khoanh vùng di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn thị xã.PH. UBNDĐ/c Thành – CT
Thứ ba
5/4/2022
Sáng 8h00HN Thông qua dự thảo QĐ ban hành quy chế Quy chế tổ chức và hoạt động của đội KT QTĐT và Quy chế phối hợp.PH. UBNDĐ/c Thành – CT
Chiều 14h00Họp đoàn giám sát TT.HĐND thị xãP. Giao banĐ/c Lâm - PCT
Thứ tư
6/4/2022
Sáng 8h00Dự họp Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh HoáUBND tỉnh Đ/c Đạt – PCT
Sáng 8h00Họp Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Thị xã.PH. UBNDĐ/c Trị- PCT
Chiều 14h00Giao ban UBND thị xã với UBND các xã, phường về công tác GPMB các Dự ánPH. UBNDĐ/c Thành – CT
Thứ năm
7/4/2022
Sáng 8h00Làm việc với đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷPH. BTVĐ/c Thành - CT
Thứ sáu
8/4/2022
Sáng 8h00Dự HN lần thứ 8 BCH Đảng bộ thị xãHT. Thị uỷĐ/c Thành - CT
Chiều 14h00Giao ban Thường trực Thị uỷPH. BTV Đ/c Thành - CT
Thứ bảy
9/4/2022
Chủ nhật
10/4/2022

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC