Truy cập

Hôm nay:
3638
Hôm qua:
5034
Tuần này:
28469
Tháng này:
8672
Tất cả:
5612120

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Khiên
  Ngày sinh: 17/04/1976
  Quê quán: Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng cầu đường
  Chức vụ : Bí thư Thị ủy (Từ ngày 15/9/2023)
  Họ và Tên: Đào Vũ Việt
  Ngày sinh: 30/04/1975
  Quê quán: Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
  Thường trú: Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Kiến trúc sư
  Chức vụ : Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy (Từ ngày 01/6/2022 - Đến 14/9/2023)
  Họ và Tên: Nguyễn Tiến Thuận
  Ngày sinh: 23/09/1963
  Quê quán: Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Phú Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ Triết học
  Chức vụ : Bí thư Thị ủy (2020 - 31/5/2022)
  Họ và Tên: Nguyễn Thanh Tùng
  Ngày sinh: 02/09/1976
  Quê quán: Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Phú Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ Triết
  Chức vụ :
  Họ và Tên: Trịnh Tuấn Thành
  Ngày sinh: 07/09/1974
  Quê quán: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận CT: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ :
  Họ và Tên: Mai Đình Lâm
  Ngày sinh: 28/11/1972
  Quê quán: Nga Văn - Nga Sơn -Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cử nhân; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ :
  Họ và Tên: Trịnh Quốc Đạt
  Ngày sinh: 08/06/1977
  Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ :
  Họ và Tên: Trình Hữu Thành
  Ngày sinh: 05/08/1975
  Quê quán: Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa
  Thường trú: Ba Đinh - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ :
  Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày sinh: 20/10/1971
  Quê quán: Xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  Thường trú: Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã, thôn Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn
  Trình độ : 12/12; Lý luận CT: Cao cấp; Chuyên môn: Cử nhân quân sự
  Chức vụ :
  Họ và Tên: Thịnh Văn Phong
  Ngày sinh: 08/12/1969
  Quê quán: Nga Hải – Nga Sơn – Thanh Hoá
  Thường trú: Ngọc Trạo - Bỉm Sơn -Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : Ủy viên BTV-Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC