Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Tiến Thuận
  Ngày sinh: 23/09/1963
  Quê quán: Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Phú Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ Triết học
  Chức vụ : Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND Thị xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thanh Tùng
  Ngày sinh: 02/09/1976
  Quê quán: Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Phú Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ Triết
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy
  Họ và Tên: Bùi Huy Hùng
  Ngày sinh: 15/12/1962
  Quê quán: Xã Ngư Lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : 10/10; Lý Luận: Cao cấp; Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND Thị xã
  Họ và Tên: Đặng Văn Công
  Ngày sinh: 02/09/1959
  Quê quán: Nga Vịnh - Nga Sơn- Thanh Hoá
  Thường trú: Ngọc Trạo - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý Luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND Thị xã
  Họ và Tên: Trịnh Quốc Đạt
  Ngày sinh: 08/06/1977
  Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thị ủy
  Họ và Tên: Trình Hữu Thành
  Ngày sinh: 05/08/1975
  Quê quán: Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa
  Thường trú: Ba Đinh - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Trưởng Công an Thị xã
  Họ và Tên: Mai Thế Trị
  Ngày sinh: 24/06/1968
  Quê quán: Nga Hải - Nga Sơn -Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình-Bỉm Sơn-Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy
  Họ và Tên: Nguyễn Xuân Chiến
  Ngày sinh: 27/09/1978
  Quê quán: Hoằng Xuyên - Hoằng hoá - Thanh Hoá
  Thường trú: Lam Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình
  Họ và Tên: Vũ Đức Cường
  Ngày sinh: 19/05/1973
  Quê quán: Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  Thường trú: Sơn Nam, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Dung
  Ngày sinh: 01/12/1974
  Quê quán: Hà Lan - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Thường trú: Lam Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Cử nhân Luật
  Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND Thị xã

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC