Truy cập

Hôm nay:
3703
Hôm qua:
5034
Tuần này:
28534
Tháng này:
8737
Tất cả:
5612185

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Thanh Tùng
  Ngày sinh: 02/09/1976
  Quê quán: Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Phú Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ Triết
  Chức vụ : Phó Bí thư TT Thị ủy - Chủ tịch HĐND Thị xã
  Họ và Tên: Mai Đình Lâm
  Ngày sinh: 28/11/1972
  Quê quán: Nga Văn - Nga Sơn -Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cử nhân; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND Thị xã
  Họ và Tên: Trịnh Tuấn Thành
  Ngày sinh: 07/09/1974
  Quê quán: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận CT: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Phó Bí thư Thị ủy; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn
  Họ và Tên: Trịnh Quốc Đạt
  Ngày sinh: 08/06/1977
  Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, UVBTV - PCT UBND Thị xã
  Họ và Tên: Trình Hữu Thành
  Ngày sinh: 05/08/1975
  Quê quán: Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa
  Thường trú: Ba Đinh - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, UV BTV Thị ủy, Trưởng Công an Thị xã
  Họ và Tên: Nguyễn Xuân Chiến
  Ngày sinh: 27/09/1978
  Quê quán: Hoằng Xuyên - Hoằng hoá - Thanh Hoá
  Thường trú: Lam Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : UVBTV, Trưởng Ban KT-XH HĐND Thị xã, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, GĐ Trung tâm BDCT Bỉm Sơn
  Họ và Tên: Thịnh Văn Phong
  Ngày sinh: 08/12/1969
  Quê quán: Nga Hải – Nga Sơn – Thanh Hoá
  Thường trú: Ngọc Trạo - Bỉm Sơn -Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, UVBTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Dung
  Ngày sinh: 01/12/1974
  Quê quán: Hà Lan - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Thường trú: Lam Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Cử nhân Luật
  Chức vụ : UVBTV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thị xã, Trưởng Ban Kiểm tra Thị ủy
  Họ và Tên: Trần Thị Vân Anh
  Ngày sinh: 27/11/1977
  Quê quán: Vụ Bản - Nam Định; Trú quán: Ba Đình, Bỉm Sơn
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : Đại biểu HĐND- Phó Ban Pháp chế HĐND Thị xã
  Họ và Tên: Phạm Văn Cương
  Ngày sinh: 11/01/1967
  Quê quán: Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Phú Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý Luận: Trung cấp; Chuyên môn:Cử nhân luật
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Bí thư đảng ủy phường Phú Sơn
123

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC