Truy cập

Hôm nay:
3193
Hôm qua:
4506
Tuần này:
3193
Tháng này:
79393
Tất cả:
6326141

Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn làm theo lời Bác

Những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Bỉm Sơn không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực học tập và làm theo lời Bác dạy, góp phần xây dựng Thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

DHCCB3.jpg
Đại hội Hội Cựu Chiến binh thị xã Bỉm Sơn lần Thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, các tổ chức Hội cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xây dựng nếp sống Văn minh Đô thị”. Hằng năm, cơ quan Thị hội và 16/16 hội cơ sở đều đưa nội dung đăng ký học tập chuyên đề từng năm về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã đưa vào chương trình công tác và là nội dung sinh hoạt định kỳ của các cấp Hội gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, Hội CCB thị xã đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, trong đó trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đông đảo hội viên CCB đã khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn, sử dụng các nguồn vốn đạt hiệu quả, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi tập huấn cho CCB về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hội còn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội thực hiện uỷ thác vay vốn với tổng số tiền là8 tỷ 901 triệu đồng; tuyên truyền vận động 100% Hội cơ sởxây dựng quỹ Hội với tổng số 1tỷ 565 triệu đồng cho gia đình hội viên vay không tính lãi hoặc lãi xuất thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh.Bằng ý chí tự lực, tự cường, không chịu đói nghèo, nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên từng bước giảm nghèo và thoát nghèo bền vững.

Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, Hội CCB đã phát động phong trào hội viên CCB tiết kiệm, đóng góp giúp đỡ cho hội viênnghèo khó khăn, hội viên là thương binh... Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, 5 năm qua, Hội CCB thị xã đã hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà với tổng số tiền 271 triệuđồng, ủng hộ CCB chống pháp 22 triệu đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị mưa lũ 29 triệu đồng... góp phần chia sẻ với những khó khăn của hội viên CCB; động viên, khuyến khích hội viên tiếp tục vươn lên xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc, nuôi dạy con cháu thảo hiền.

Các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền các cấp tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới với số tiền ủng hộ bằng 45 triệu đồng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phát động và ký giao ước thi đua tới các chi hội, trong đó xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; luôn gương mẫu thực hiện việc chuyển đổi, giải tỏa, đền bù giải phóng mặt bằng, được chính quyền các cấp ghi nhận.

Ngoài ra, các cấp hội CCB Thị xã đã luôn phát huy quyền làm chủ của hội viên tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện vai trò dân chủ, phản biện và giám sát xã hội. Tích cực vận động, hội viên và nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp củahội viên và nhân dân. Phát huy vai trò của65 tổ an ninh xã hội và hòa giải cơ sở với 410 hội viên tham gia; trong 5 năm đã phối hợp hòa giải được 52 vụ về trật tự an ninh và tệ nạn xã hội ở thôn, xóm, hhu phố. Tích cực tham gia các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQphát động. Thường xuyên tổ chứcchăm sóc, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng;động viên hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 chính là tiền đề, đòn bẩy để Hội CCB thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội CCB trên địa bàn Thị xã.

Lê Văn Tuấn - TB Tuyên giáo Thị ủy

Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn làm theo lời Bác

Những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Bỉm Sơn không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực học tập và làm theo lời Bác dạy, góp phần xây dựng Thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

DHCCB3.jpg
Đại hội Hội Cựu Chiến binh thị xã Bỉm Sơn lần Thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, các tổ chức Hội cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xây dựng nếp sống Văn minh Đô thị”. Hằng năm, cơ quan Thị hội và 16/16 hội cơ sở đều đưa nội dung đăng ký học tập chuyên đề từng năm về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã đưa vào chương trình công tác và là nội dung sinh hoạt định kỳ của các cấp Hội gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, Hội CCB thị xã đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, trong đó trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đông đảo hội viên CCB đã khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn, sử dụng các nguồn vốn đạt hiệu quả, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi tập huấn cho CCB về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hội còn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội thực hiện uỷ thác vay vốn với tổng số tiền là8 tỷ 901 triệu đồng; tuyên truyền vận động 100% Hội cơ sởxây dựng quỹ Hội với tổng số 1tỷ 565 triệu đồng cho gia đình hội viên vay không tính lãi hoặc lãi xuất thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh.Bằng ý chí tự lực, tự cường, không chịu đói nghèo, nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên từng bước giảm nghèo và thoát nghèo bền vững.

Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, Hội CCB đã phát động phong trào hội viên CCB tiết kiệm, đóng góp giúp đỡ cho hội viênnghèo khó khăn, hội viên là thương binh... Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, 5 năm qua, Hội CCB thị xã đã hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà với tổng số tiền 271 triệuđồng, ủng hộ CCB chống pháp 22 triệu đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị mưa lũ 29 triệu đồng... góp phần chia sẻ với những khó khăn của hội viên CCB; động viên, khuyến khích hội viên tiếp tục vươn lên xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc, nuôi dạy con cháu thảo hiền.

Các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền các cấp tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới với số tiền ủng hộ bằng 45 triệu đồng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phát động và ký giao ước thi đua tới các chi hội, trong đó xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; luôn gương mẫu thực hiện việc chuyển đổi, giải tỏa, đền bù giải phóng mặt bằng, được chính quyền các cấp ghi nhận.

Ngoài ra, các cấp hội CCB Thị xã đã luôn phát huy quyền làm chủ của hội viên tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện vai trò dân chủ, phản biện và giám sát xã hội. Tích cực vận động, hội viên và nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp củahội viên và nhân dân. Phát huy vai trò của65 tổ an ninh xã hội và hòa giải cơ sở với 410 hội viên tham gia; trong 5 năm đã phối hợp hòa giải được 52 vụ về trật tự an ninh và tệ nạn xã hội ở thôn, xóm, hhu phố. Tích cực tham gia các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQphát động. Thường xuyên tổ chứcchăm sóc, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng;động viên hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 chính là tiền đề, đòn bẩy để Hội CCB thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội CCB trên địa bàn Thị xã.

Lê Văn Tuấn - TB Tuyên giáo Thị ủy

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC