Truy cập

Hôm nay:
2241
Hôm qua:
4024
Tuần này:
21961
Tháng này:
36132
Tất cả:
4968103

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Mai Văn Hải - Đơn vị bầu cử số 2

Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên, học tập, công tác và trưởng thành trên mảnh đất Nga Sơn, Thanh Hóa địa linh nhân kiệt và anh hùng; được đào tạo cơ bản, sau khi ra trường được trở về quê hương công tác, trải qua gần 24 năm, có gần 23 năm công tác tại huyện Nga Sơn, tháng 9/2020 tôi chuyển công tác về Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Quá trình công tác trải qua nhiều công việc, chức vụ khác nhau nên đã giúp cho tôi nắm và hiểu rõ hơn tình hình thực tiễn của địa phương cơ sở, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ sở, của cử tri và Nhân dân; bản thân có kinh nghiệm nhất định trong giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, đây cũng là điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm.
Tôi rất vui mừng phấn khởi, tự hào về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã đạt được qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; những kết quả đạt được trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đã củng cố, làm tăng niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thanh Hóa trong những năm qua đã có nhiều thành tích kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá “Chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay”; các huyện trong đơn vị bầu cử số 2, theo tôi được biết trong thời gian qua đã có rất nhiều nỗ lực vươn lên trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; trong xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên.
Quốc hội có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cơ quan Đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân cả nước. Thực hiện việc lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện giám sát tối cao đối với các hoạt động của Nhà nước.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, với trọng trách của minh, tôi sẽ quyết tâm để thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
Bản thân tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để thấu hiểu thực tế tình hình sản xuất. kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp, phản ánh với Quốc hội. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tiếp thu, kiến nghị, đôn đốc các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo quy định của pháp luật.
Không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ; rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ của mình, đóng góp vào công việc của Quốc hội trong việc lập hiến, lập pháp đảm bảo chất lượng để pháp luật được thực thi đi vào cuộc sống, bản thân xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt; tham gia thảo luận, tranh luận để Quốc hội xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm; tham gia thực hiện giám sát tối cao của Quốc hội.
Cùng với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tích cực, chủ động quan hệ, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là việc đề xuất với Quốc hội xem xét quyết định một số chương trình, cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045; cũng như việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Là cán bộ trưởng thành từ huyện, tôi sẽ tiếp tục quan tâm tới việc xem xét, kiến nghị giải quyết những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như: vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm ở nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tích tụ đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới, hệ thống giao thông kết nối; chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc miền núi…
Tham gia thực hiện tốt các hoạt động giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa và phối hợp với các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng dân tộc thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phương trong việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội; thực hiện hiến pháp và pháp luật, trong đó chú trọng một số lĩnh vực trọng tâm như: Ngân Sách; công tác quản lý đất đai; quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; môi trường; khai thác khoáng sản; chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc Miền núi …
Bản thân tôi rất vinh dự được ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá hiệp thương lựa chọn tôi chính thức ứng cử Đại biều Quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026). Tôi nhận thức rằng đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước cử tri, trước nhân dân. Nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hôi khóa XV, với trọng trách được giao tôi sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để làm tốt trách nhiệm của người Đại biểu, đáp ứng sự mong mỏi và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Mai Văn Hải - Đơn vị bầu cử số 2

Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên, học tập, công tác và trưởng thành trên mảnh đất Nga Sơn, Thanh Hóa địa linh nhân kiệt và anh hùng; được đào tạo cơ bản, sau khi ra trường được trở về quê hương công tác, trải qua gần 24 năm, có gần 23 năm công tác tại huyện Nga Sơn, tháng 9/2020 tôi chuyển công tác về Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Quá trình công tác trải qua nhiều công việc, chức vụ khác nhau nên đã giúp cho tôi nắm và hiểu rõ hơn tình hình thực tiễn của địa phương cơ sở, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ sở, của cử tri và Nhân dân; bản thân có kinh nghiệm nhất định trong giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, đây cũng là điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm.
Tôi rất vui mừng phấn khởi, tự hào về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã đạt được qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; những kết quả đạt được trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đã củng cố, làm tăng niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thanh Hóa trong những năm qua đã có nhiều thành tích kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá “Chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay”; các huyện trong đơn vị bầu cử số 2, theo tôi được biết trong thời gian qua đã có rất nhiều nỗ lực vươn lên trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; trong xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên.
Quốc hội có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cơ quan Đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân cả nước. Thực hiện việc lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện giám sát tối cao đối với các hoạt động của Nhà nước.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, với trọng trách của minh, tôi sẽ quyết tâm để thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
Bản thân tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để thấu hiểu thực tế tình hình sản xuất. kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp, phản ánh với Quốc hội. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tiếp thu, kiến nghị, đôn đốc các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo quy định của pháp luật.
Không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ; rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ của mình, đóng góp vào công việc của Quốc hội trong việc lập hiến, lập pháp đảm bảo chất lượng để pháp luật được thực thi đi vào cuộc sống, bản thân xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt; tham gia thảo luận, tranh luận để Quốc hội xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm; tham gia thực hiện giám sát tối cao của Quốc hội.
Cùng với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tích cực, chủ động quan hệ, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là việc đề xuất với Quốc hội xem xét quyết định một số chương trình, cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045; cũng như việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Là cán bộ trưởng thành từ huyện, tôi sẽ tiếp tục quan tâm tới việc xem xét, kiến nghị giải quyết những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như: vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm ở nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tích tụ đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới, hệ thống giao thông kết nối; chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc miền núi…
Tham gia thực hiện tốt các hoạt động giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa và phối hợp với các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng dân tộc thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phương trong việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội; thực hiện hiến pháp và pháp luật, trong đó chú trọng một số lĩnh vực trọng tâm như: Ngân Sách; công tác quản lý đất đai; quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; môi trường; khai thác khoáng sản; chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc Miền núi …
Bản thân tôi rất vinh dự được ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá hiệp thương lựa chọn tôi chính thức ứng cử Đại biều Quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026). Tôi nhận thức rằng đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước cử tri, trước nhân dân. Nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hôi khóa XV, với trọng trách được giao tôi sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để làm tốt trách nhiệm của người Đại biểu, đáp ứng sự mong mỏi và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC