Truy cập

Hôm nay:
1040
Hôm qua:
3259
Tuần này:
1040
Tháng này:
15211
Tất cả:
4947182

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Trịnh Thị Minh Hường - Đơn vị bầu cử số 2

Thưa toàn thể cử tri, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, MTTQ tỉnh tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV, đây là một vinh dự lớn đối với bản thân tôi. Điều này cũng đặt ra cho tôi những yêu cầu và trách nhiệm cao, tình cảm sâu nặng đối với bà con cử tri, cùng với quyết tâm thực hiện chương trình hành động khi được tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Trong suốt quá trình công tác 24 năm vừa qua của mình, tôi đã gắn bó với rất nhiều công việc thuộc lĩnh vực an sinh xã hội liên quan trực tiếp tới con người, quyết định chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh như: Dân số - KHHGĐ; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Lao động - Tiền lương - BHXH; chính sách Người có công; Phòng, chống TNXH; Bình đẳng giới. Do vậy, nếu được cử tri của đơn vị bầu cử số 2 tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, bằng tâm sức, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt huyết của mình, và thực tiễn cuộc sống đặt ra, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe những quan điểm khác nhau, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá và tham gia đóng góp có chất lượng vào các dự án luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và 6 huyện, thị tôi ứng cử nói riêng để có những đề xuất, kiến nghị hiệu quả. Qua đó, vừa làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề chung quan trọng của đất nước, vừa thay mặt cử tri và Nhân dân nơi ứng cử tham gia đề đạt và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
Nếu là ĐBQH, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách ở một số nội dung trọng tâm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, đề xuất các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các cơ chế chính sách, giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực; cơ chế chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mà trọng tâm là thực hiện chính sách đối với người có công, người nghèo, phụ nữ và trẻ em, giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho thanh niên nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản, từ đó thúc đẩy đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa sẽ nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
Tôi sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội theo quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả tốt. Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan hữu quan. Thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tiếp tục tu dưỡng đạo đức trong sinh hoạt, lối sống, công tác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của Nhà nước.
Là nữ ứng cử viên, dù bất kỳ ở cương vị nào, tôi luôn dành thời gian quan tâm đến phụ nữ và trẻ em, người yếu thế trong xã hội, vấn đề bình đẳng giới, chính sách khuyến học, khuyến tài, chính sách đối với người khuyết tật, tàn tật được đi vào cuộc sống chất lượng hơn; mọi trẻ em được học tập, vui chơi trong môi trường sống lành mạnh và được tham gia bày tỏ ý kiến.
Sự tín nhiệm và tình cảm của cử tri là động lực để các ứng cử viên chúng tôi trên cương vị công tác tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, không ngừng hoàn thiện, phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cũng mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, giám sát để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện mình, làm tốt hơn nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.
Tôi luôn xác định cho dù trúng cử hay không trúng cử ĐBQH khóa XV, tôi cũng sẽ cố gắng làm việc, cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Trịnh Thị Minh Hường - Đơn vị bầu cử số 2

Thưa toàn thể cử tri, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, MTTQ tỉnh tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV, đây là một vinh dự lớn đối với bản thân tôi. Điều này cũng đặt ra cho tôi những yêu cầu và trách nhiệm cao, tình cảm sâu nặng đối với bà con cử tri, cùng với quyết tâm thực hiện chương trình hành động khi được tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Trong suốt quá trình công tác 24 năm vừa qua của mình, tôi đã gắn bó với rất nhiều công việc thuộc lĩnh vực an sinh xã hội liên quan trực tiếp tới con người, quyết định chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh như: Dân số - KHHGĐ; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Lao động - Tiền lương - BHXH; chính sách Người có công; Phòng, chống TNXH; Bình đẳng giới. Do vậy, nếu được cử tri của đơn vị bầu cử số 2 tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, bằng tâm sức, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt huyết của mình, và thực tiễn cuộc sống đặt ra, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe những quan điểm khác nhau, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá và tham gia đóng góp có chất lượng vào các dự án luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và 6 huyện, thị tôi ứng cử nói riêng để có những đề xuất, kiến nghị hiệu quả. Qua đó, vừa làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề chung quan trọng của đất nước, vừa thay mặt cử tri và Nhân dân nơi ứng cử tham gia đề đạt và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
Nếu là ĐBQH, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách ở một số nội dung trọng tâm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, đề xuất các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các cơ chế chính sách, giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực; cơ chế chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mà trọng tâm là thực hiện chính sách đối với người có công, người nghèo, phụ nữ và trẻ em, giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho thanh niên nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản, từ đó thúc đẩy đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa sẽ nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
Tôi sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội theo quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả tốt. Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan hữu quan. Thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tiếp tục tu dưỡng đạo đức trong sinh hoạt, lối sống, công tác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của Nhà nước.
Là nữ ứng cử viên, dù bất kỳ ở cương vị nào, tôi luôn dành thời gian quan tâm đến phụ nữ và trẻ em, người yếu thế trong xã hội, vấn đề bình đẳng giới, chính sách khuyến học, khuyến tài, chính sách đối với người khuyết tật, tàn tật được đi vào cuộc sống chất lượng hơn; mọi trẻ em được học tập, vui chơi trong môi trường sống lành mạnh và được tham gia bày tỏ ý kiến.
Sự tín nhiệm và tình cảm của cử tri là động lực để các ứng cử viên chúng tôi trên cương vị công tác tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, không ngừng hoàn thiện, phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cũng mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, giám sát để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện mình, làm tốt hơn nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.
Tôi luôn xác định cho dù trúng cử hay không trúng cử ĐBQH khóa XV, tôi cũng sẽ cố gắng làm việc, cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC