DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 27/5/2021, Ủy ban Bầu cử thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBBC, công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc: 01/06/2021 14:15:59 (GMT+7)

Ngày 27/5/2021, Ủy ban Bầu cử thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBBC, công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC