Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị xã Bỉm Sơn diễn ra thành công và đúng quy định của pháp luật

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thị xã,tính đến 19 giờ ngày 23/5, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị xã Bỉm Sơn đã diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cu tri di bo phieu.jpg


Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cử tri thị xã từ khu vực trung tâm đến tất cả các khu dân cư trên địa bàn thị xã đã phấn khởi, nô nức đi bầu cử. Đối với cử tri đang thực hiện cách ly tập trung tại Phân hiệu Đại học Tài nguyên và Môi trường, cách ly tại nhà và đang trong trại tạm giam, các địa phương đã chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu để mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Toàn thị xã có 42.500 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 42 khu vực bầu cử. Tính đến 19 giờ ngày 23/5/2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Nhiều nơi hoàn sớm như phường Ngọc Trạo, Bắc Sơn, Ba Đình, xã Quang Trung, Lữ đoàn 368… Điều này cho thấy, cử tri Bỉm Sơn hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời tin tưởng vào Đảng, Nhà nước cũng như đặt niềm tin vào các đại biểu do chính mình lựa chọn.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày diễn ra cuộc bầu cử được các lực lượng chức năng từ thị xã đến phường xã thực hiện chu đáo. Tất cả các điểm bỏ phiếu đều diễn ra suôn sẻ, không có tình huốngbất ngờ, bị động nào xảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Công tác phòng, chống Covid-19 được thực hiện khoa học, bài bản. Các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid 19, thực hiện phân luồng, bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu và lối ra sau khi cử tri bỏ phiếu xong. Tại mỗi điểm bỏ phiếu đều chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và nước sạch và phân công nhân viên y tế đo thân nhiệt cho cử tri và hướng dẫn cử tri chấp hành nghiêm thông điệp 5K của Bộ y tế. Điều này khẳng định kỳ bầu cử này, thị xã tổ chức chặt chẽ, chu đáo, các tổ bầu cử được tập huấn kỹ lưỡng, bài bản.

Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành công tác kiểm phiếu, làm biên bản, niêm phong phiếu bầu để bàn giao theo quy định.

Hà Nghĩa

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị xã Bỉm Sơn diễn ra thành công và đúng quy định của pháp luật

Đăng lúc: 26/05/2021 18:09:34 (GMT+7)

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thị xã,tính đến 19 giờ ngày 23/5, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị xã Bỉm Sơn đã diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cu tri di bo phieu.jpg


Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cử tri thị xã từ khu vực trung tâm đến tất cả các khu dân cư trên địa bàn thị xã đã phấn khởi, nô nức đi bầu cử. Đối với cử tri đang thực hiện cách ly tập trung tại Phân hiệu Đại học Tài nguyên và Môi trường, cách ly tại nhà và đang trong trại tạm giam, các địa phương đã chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu để mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Toàn thị xã có 42.500 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 42 khu vực bầu cử. Tính đến 19 giờ ngày 23/5/2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Nhiều nơi hoàn sớm như phường Ngọc Trạo, Bắc Sơn, Ba Đình, xã Quang Trung, Lữ đoàn 368… Điều này cho thấy, cử tri Bỉm Sơn hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời tin tưởng vào Đảng, Nhà nước cũng như đặt niềm tin vào các đại biểu do chính mình lựa chọn.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày diễn ra cuộc bầu cử được các lực lượng chức năng từ thị xã đến phường xã thực hiện chu đáo. Tất cả các điểm bỏ phiếu đều diễn ra suôn sẻ, không có tình huốngbất ngờ, bị động nào xảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Công tác phòng, chống Covid-19 được thực hiện khoa học, bài bản. Các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid 19, thực hiện phân luồng, bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu và lối ra sau khi cử tri bỏ phiếu xong. Tại mỗi điểm bỏ phiếu đều chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và nước sạch và phân công nhân viên y tế đo thân nhiệt cho cử tri và hướng dẫn cử tri chấp hành nghiêm thông điệp 5K của Bộ y tế. Điều này khẳng định kỳ bầu cử này, thị xã tổ chức chặt chẽ, chu đáo, các tổ bầu cử được tập huấn kỹ lưỡng, bài bản.

Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành công tác kiểm phiếu, làm biên bản, niêm phong phiếu bầu để bàn giao theo quy định.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC