Ủy ban Bầu cử thị xã quán triệt, hướng dẫn một số nội dung quan trọng trong ngày bầu cử

Sáng ngày 19/5, Ủy ban bầu cử thị xã đã tổ chức họp quán triệt, hướng dẫn một số nội dung công việc quan trọng trong ngày bầu cử. Tham dự cuộc họp có đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; chủ tịch và thư ký Ủy ban bầu cử các xã phường. Đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch UBBC thị xã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử như: Tổ chức lễ khai mạc, nguyên tắc tổ chức bỏ phiếu, trình tự bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, chế độ thông tin báo cáo và một số điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử. Cuộc họp cũng đã dành nhiều thời gian để đại diện các UBBC xã phường thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc khi tổ chức triển khai các bước trong quy trình tổ chức bầu cử.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch UBBC thị xã nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, do vậy để công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đạt kết quả tốt, và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân,yêu cầucác đại biểu cần nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt những nội dung về bầu cử, đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên của tổ bầu cử thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí đề nghị UBBC phường xã tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử, tăng cường trực tại trụ sở UBND và kiểm tra tại các điểm bỏ phiếu; rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử; rà soát biến động nhân khẩu để kịp thời điều chỉnh danh sách cử tri và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hăng hái tham gia bầu cử và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19trong quá trình đi bầu cử. Cùng với đó tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Hà Nghĩa

Ủy ban Bầu cử thị xã quán triệt, hướng dẫn một số nội dung quan trọng trong ngày bầu cử

Đăng lúc: 22/05/2021 18:11:33 (GMT+7)

Sáng ngày 19/5, Ủy ban bầu cử thị xã đã tổ chức họp quán triệt, hướng dẫn một số nội dung công việc quan trọng trong ngày bầu cử. Tham dự cuộc họp có đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; chủ tịch và thư ký Ủy ban bầu cử các xã phường. Đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch UBBC thị xã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử như: Tổ chức lễ khai mạc, nguyên tắc tổ chức bỏ phiếu, trình tự bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, chế độ thông tin báo cáo và một số điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử. Cuộc họp cũng đã dành nhiều thời gian để đại diện các UBBC xã phường thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc khi tổ chức triển khai các bước trong quy trình tổ chức bầu cử.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch UBBC thị xã nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, do vậy để công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đạt kết quả tốt, và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân,yêu cầucác đại biểu cần nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt những nội dung về bầu cử, đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên của tổ bầu cử thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí đề nghị UBBC phường xã tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử, tăng cường trực tại trụ sở UBND và kiểm tra tại các điểm bỏ phiếu; rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử; rà soát biến động nhân khẩu để kịp thời điều chỉnh danh sách cử tri và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hăng hái tham gia bầu cử và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19trong quá trình đi bầu cử. Cùng với đó tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC