Truy cập

Hôm nay:
6183
Hôm qua:
9753
Tuần này:
6183
Tháng này:
180262
Tất cả:
6954750

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa ban hành văn bản số 3984/UBND-VHTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn yêu cầu phòng Lao động - Thương binh & Xã hội UBND Thị xã; Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn; UBND xã, phường và các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội UBND Thị xã: Phối hợp với Công an Thị xã hướng dẫn Tổ đề án 06 xã, phường rà soát, lập danh sách theo nhóm các đối tượng; đối soát, xác thực danh sách đối tượng với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Chủ trì phối hợp với các Ngân hàng và các cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản (bao gồm các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản Mobile money và các hình thức hợp pháp khác) cho các tối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn: Phối hợp với Công an Thị xã và phòng Lao động - Thương binh & Xã hội xác nhận các đối tượng được hưởng các chính sách an sinh xã hội đối với những đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn; Phối hợp với các Ngân hàng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các tối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn. Thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua các phương thức không dùng tiền mặt.

UBND xã, phường: Thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Thường xuyên cập nhập danh sách đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, thuyết phục đối tượng an sinh xã hội sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng hoặc các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và chi trả chính sách an sinh xã hội.

Các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Thị xã: Có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi đăng ký và sử dụng tài khoản Mobile money; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với người dân sử dụng dịch vụ Mobile money. Đảm bảo hạ tầng viễn thông để người dân tham gia các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nguyễn Tới

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa ban hành văn bản số 3984/UBND-VHTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn yêu cầu phòng Lao động - Thương binh & Xã hội UBND Thị xã; Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn; UBND xã, phường và các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội UBND Thị xã: Phối hợp với Công an Thị xã hướng dẫn Tổ đề án 06 xã, phường rà soát, lập danh sách theo nhóm các đối tượng; đối soát, xác thực danh sách đối tượng với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Chủ trì phối hợp với các Ngân hàng và các cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản (bao gồm các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản Mobile money và các hình thức hợp pháp khác) cho các tối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn: Phối hợp với Công an Thị xã và phòng Lao động - Thương binh & Xã hội xác nhận các đối tượng được hưởng các chính sách an sinh xã hội đối với những đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn; Phối hợp với các Ngân hàng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các tối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn. Thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua các phương thức không dùng tiền mặt.

UBND xã, phường: Thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Thường xuyên cập nhập danh sách đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, thuyết phục đối tượng an sinh xã hội sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng hoặc các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và chi trả chính sách an sinh xã hội.

Các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Thị xã: Có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi đăng ký và sử dụng tài khoản Mobile money; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với người dân sử dụng dịch vụ Mobile money. Đảm bảo hạ tầng viễn thông để người dân tham gia các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC