Truy cập

Hôm nay:
1412
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30500
Tháng này:
94763
Tất cả:
6509080
3 lượt xem
53 lượt xem
112 lượt xem

Cung cấp đầu mối tiếp nhận sự cố an toàn thông tin mạng tại thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 158/TTCNTT&TT-QTHT ngày 17/11/2023 của Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa về việc đôn đốc công tác ứng cứu sự cố và báo cáo tổng hợp về hoạt động tiếp nhận và xử lý sự cố năm 2023. UBND thị xã Bỉm Sơn cung cấp đầu mối tiếp nhận sự cố an toàn thông tin mạng tại thị xã Bỉm Sơn, có thông tin như sau:

118 lượt xem

cảnh báo kết nối mã độc và lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2024

Hãng Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 01 với 49 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý vào các lỗ hổng an toàn thông tin có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:

108 lượt xem
184 lượt xem

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2023

Ngày 10/10/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 10 với 103 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý vào các lỗ hổng an toàn thông tin có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:

198 lượt xem

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2023

Ngày 12/09/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 9 với 59 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý vào các lỗ hổng an toàn thông tin có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:

207 lượt xem

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 08/2023

Ngày 08/8/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 8 với 74 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý vào các lỗ hổng an toàn thông tin có mức ảnh hưởng cao và nghiêm

209 lượt xem

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm của Microsoft công bố tháng 06/2023

Ngày 13/06/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 06 với 69 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:

199 lượt xem
12

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC