Truy cập

Hôm nay:
196
Hôm qua:
3091
Tuần này:
10856
Tháng này:
10856
Tất cả:
4306949
Kết quả thực hiện chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn

Kết quả thực hiện chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch hành động số 58-KH/TU ngày 31/12/2021 và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đến các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn. UBND thị xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Bỉm Sơn; giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2022 - 2025.

Kết quả thực hiện chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch hành động số 58-KH/TU ngày 31/12/2021 và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đến các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn. UBND thị xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Bỉm Sơn; giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2022 - 2025.

0 lượt xem

Giao ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Thị xã

Nhằm nắm bắt tiến độ và tình hình thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị trên địa bàn Thị xã từ đó có những biện pháp chỉ đạo cho thực hiện trong thời gian tới, Vừa qua, tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số Thị xã đã tổ chức hội nghị giao ban và triển khai Quyết định số 3853/QĐ-UBND Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số năm 2022. Đồng chí Trịnh Tuấn Thành - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

0 lượt xem

Tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID

Vừa qua, tổ công tác đề án 06 Thị xã Bỉm Sơn tổ chức việc tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị, tiện ích của ứng dụng VneID và sử dụng ứng dụng được thuận lợi, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06.

0 lượt xem

Triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, giai đoạn 2022-2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 167/QĐ-TTg về việc hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, giai đoạn 2022-2025 nhằm phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào năm 2030.

0 lượt xem

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Theo đó, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ.

0 lượt xem

Thị xã Bỉm Sơn: Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, thị xã Bỉm Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, như: Tổ chức ra quân tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử “Voso.vn”, “Postmart.vn”); thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; thúc đẩy sử dụng ngân hàng số; tổ chức diễn đàn chuyển đổi số…

0 lượt xem

Bỉm Sơn với công tác chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh đối diện với “thách thức kép” – vừa chống đại dịch Covid-19, vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, thị xã Bỉm Sơn đã đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

113 lượt xem

Thanh Hóa chuyển đổi số: Người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Đề án chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2021, tầm nhìn đến năm 2030 trọng tâm phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

224 lượt xem

An toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng an toàn, an ninh mạng đóng vai trò quan trọng tới sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng, là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công.

113 lượt xem

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 18-6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực NN&PTNT. Các đồng chí: Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị.

102 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC