Truy cập

Hôm nay:
1625
Hôm qua:
2984
Tuần này:
1625
Tháng này:
73198
Tất cả:
5290855

Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt ứng dựng VssID cho đơn vị sử dụng lao động

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số, BHXH thị xã Bỉm Sơn đang đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng cho các cơ quan, ban, ngành và người dân trên địa bàn thị xã. Toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2021 là 17.343 người cài đặt sử dụng VssID.

VssID - BHXH số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, được cung cấp trên Google Play và App Store cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và IOS. Ứng dụng có nhiều tính năng, tiện ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN như: Cung cấp các thông tin về thẻ BHYT; quá trình tham gia (BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, BHYT); thông tin hưởng (các chế độ một lần: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp); sổ KCB (tiện ích chỉ cung cấp lịch sử KCB BHYT của người tham gia từ năm 2017 - thời điểm BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB BHYT chính thức liên thông dữ liệu KCB BHYT của người tham gia trên Hệ thống thông tin giám định BHYT- đến nay)... Cung cấp các tiện ích tra cứu Mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT, cơ sở KCB cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH, đơn vị tham gia BHXH, điểm thu và đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 để kịp thời giải đáp, tư vấn, hỗ trợ những băn khoăn, thắc mắc về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân. Cung cấp các tin tức hoạt động ngành BHXH; các video về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN... để giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, quyền lợi được hưởng, cũng như cách thức khi tham gia BHXH, BHYT. Không chỉ sử dụng cho mục đích tra cứu thông tin, trong tương lai người dân có thể sử dụng ứng dụng VssID để nộp tiền tham gia BHXH, BHYT trực tuyến; đề nghị gia hạn, cấp lại thẻ BHYT hay thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất.

Thực hiện kế hoạch triển khai ứng dụng VssID, BHXH thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Công văn số 293/CV-BHXH về việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, triển khai đến tất cả đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH, BHYT; phân công tất cả cán bộ, viên chức cơ quan phụ trách các đơn vị; tổ chức hội triển khai, hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và ứng dụng VssID cho các đơn vị sử dụng lao động, các Đại lý thu trên địa bàn thị xã. Ngay sau hội nghị, các đơn vị, Đại lý thu tiếp tục triển khai, hướng dẫn cho người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đến ngày 23/4/2021, BHXH thị xã Bỉm sơn đã tiếp nhận được 4.606 hồ sơ đăng ký và đã duyệt được 4.228 hồ sơ.

Ứng dụng VssID mang lại nhiều tiện ích sử dụng cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; là bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Hà Nghĩa

Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt ứng dựng VssID cho đơn vị sử dụng lao động

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số, BHXH thị xã Bỉm Sơn đang đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng cho các cơ quan, ban, ngành và người dân trên địa bàn thị xã. Toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2021 là 17.343 người cài đặt sử dụng VssID.

VssID - BHXH số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, được cung cấp trên Google Play và App Store cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và IOS. Ứng dụng có nhiều tính năng, tiện ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN như: Cung cấp các thông tin về thẻ BHYT; quá trình tham gia (BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, BHYT); thông tin hưởng (các chế độ một lần: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp); sổ KCB (tiện ích chỉ cung cấp lịch sử KCB BHYT của người tham gia từ năm 2017 - thời điểm BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB BHYT chính thức liên thông dữ liệu KCB BHYT của người tham gia trên Hệ thống thông tin giám định BHYT- đến nay)... Cung cấp các tiện ích tra cứu Mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT, cơ sở KCB cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH, đơn vị tham gia BHXH, điểm thu và đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 để kịp thời giải đáp, tư vấn, hỗ trợ những băn khoăn, thắc mắc về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân. Cung cấp các tin tức hoạt động ngành BHXH; các video về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN... để giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, quyền lợi được hưởng, cũng như cách thức khi tham gia BHXH, BHYT. Không chỉ sử dụng cho mục đích tra cứu thông tin, trong tương lai người dân có thể sử dụng ứng dụng VssID để nộp tiền tham gia BHXH, BHYT trực tuyến; đề nghị gia hạn, cấp lại thẻ BHYT hay thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất.

Thực hiện kế hoạch triển khai ứng dụng VssID, BHXH thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Công văn số 293/CV-BHXH về việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, triển khai đến tất cả đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH, BHYT; phân công tất cả cán bộ, viên chức cơ quan phụ trách các đơn vị; tổ chức hội triển khai, hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và ứng dụng VssID cho các đơn vị sử dụng lao động, các Đại lý thu trên địa bàn thị xã. Ngay sau hội nghị, các đơn vị, Đại lý thu tiếp tục triển khai, hướng dẫn cho người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đến ngày 23/4/2021, BHXH thị xã Bỉm sơn đã tiếp nhận được 4.606 hồ sơ đăng ký và đã duyệt được 4.228 hồ sơ.

Ứng dụng VssID mang lại nhiều tiện ích sử dụng cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; là bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC