Truy cập

Hôm nay:
1730
Hôm qua:
3082
Tuần này:
4812
Tháng này:
76385
Tất cả:
5294042

Giao ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Thị xã

Nhằm nắm bắt tiến độ và tình hình thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị trên địa bàn Thị xã từ đó có những biện pháp chỉ đạo cho thực hiện trong thời gian tới, Vừa qua, tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số Thị xã đã tổ chức hội nghị giao ban và triển khai Quyết định số 3853/QĐ-UBND Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số năm 2022. Đồng chí Trịnh Tuấn Thành - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Tham Dự Hội nghị còn có các đồng chí trongBan Chỉ đạo chuyển đổi số Thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường.

Tại hội nghị, sau khi đồng chí Lý Minh Quang - Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin Thị xã – Tổ Trưởng tổ giúp việc, thông tin khái quát về chuyển đổi số, về tầm quan trọng của vấn đề chuyển đổi số, những yêu cầu đề ra. Các thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình, thực trạng, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công, phụ trách và đề ra những giải pháp cùng thảo luận để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Nhìn chung các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thị xã đang tích cực triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu báo cáo, kếtluận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Thành - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát hướng dẫn của sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hoá để tham mưu cho UBND Thị xã, Chủ tịch UBND Thịxã thực hiện tốt các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí và hỗ trợ phường Đông Sơn hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số cấp xã năm 2023.

Bảo Hân

Giao ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Thị xã

Nhằm nắm bắt tiến độ và tình hình thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị trên địa bàn Thị xã từ đó có những biện pháp chỉ đạo cho thực hiện trong thời gian tới, Vừa qua, tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số Thị xã đã tổ chức hội nghị giao ban và triển khai Quyết định số 3853/QĐ-UBND Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số năm 2022. Đồng chí Trịnh Tuấn Thành - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Tham Dự Hội nghị còn có các đồng chí trongBan Chỉ đạo chuyển đổi số Thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường.

Tại hội nghị, sau khi đồng chí Lý Minh Quang - Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin Thị xã – Tổ Trưởng tổ giúp việc, thông tin khái quát về chuyển đổi số, về tầm quan trọng của vấn đề chuyển đổi số, những yêu cầu đề ra. Các thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình, thực trạng, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công, phụ trách và đề ra những giải pháp cùng thảo luận để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Nhìn chung các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thị xã đang tích cực triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu báo cáo, kếtluận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Thành - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát hướng dẫn của sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hoá để tham mưu cho UBND Thị xã, Chủ tịch UBND Thịxã thực hiện tốt các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí và hỗ trợ phường Đông Sơn hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số cấp xã năm 2023.

Bảo Hân

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC