Truy cập

Hôm nay:
19142
Hôm qua:
3518
Tuần này:
31481
Tháng này:
103054
Tất cả:
5320711

Hệ thống “Phản hồi Thanh Hóa” - một kênh kiến nghị, phản ánh tin cậy của người dân

Ngày 13-1-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là hệ thống Phản hồi Thanh Hóa) trên các lĩnh vực: môi trường, an toàn thực phẩm, hạ tầng kỹ thuật, vướng mắc của doanh nghiệp và các hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính...

Đơn giản, tiện lợi, tháo gỡ nhanh các vướng mắc

Ngày 29-1-2021, thông qua hệ thống phản hồi https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn, ông Doãn Văn Bắc đã gửi đến các cấp chính quyền ý kiến của mình: “Thanh tra việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, khi công dân hoàn thành xong thủ tục Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất lên UBND phường Đông Sơn thị xã Bỉm Sơn xin tờ khai thuế để làm thủ tục sang tên thì giam hồ sơ và ban hành thần tốc quyết định hủy và thu hồi xâm hại nghiêm trọng đến tài sản công dân”.
Sau khi tiếp nhận phản ánh của ông Doãn Văn Bắc qua hệ thống phản hồi https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn và kiểm tra nội dung công dân phản ánh, ngày 19-2-2021 UBND thị xã Bỉm Sơn đã có văn bản trả lời, đăng tải công khai trên trang https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn. Nội dung văn bản trả lời rõ: Năm 2020, ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú được UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy chứng nhận QSD đất seri số CT 367121 ngày 25/02/2020, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH03400; diện tích 324m2; mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm (tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 20/02/2020). Năm 2021, ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú xin chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất trồng cây lâu năm đã được cấp sang mục đích sử dụng đất ở đô thị. Ngày 21/6/2021, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND cho phép hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất, Cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất seri số DB 644796 ngày 06/10/2021, số vào sổ cấp GCN CH 03896. Theo ý kiến phản ánh của nhân dân, qua rà soát các hồ sơ có liên quan, UBND thị xã Bỉm Sơn phát hiện thửa đất ông Trân Minh Sơn đang sử dụng nêu trên có nguồn gốc là đất UBND phường Đông Sơn quản lý (năm 2004 gia đình ông Sơn có làm đơn đề nghị và được UBND phường Đông Sơn đồng ý cho trồng cây, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình (thời điểm năm 2020 khi đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất và xin chuyển mục đích sử dụng đất ông Trần Minh Sơn không cung cấp hồ sơ này). Như vậy, thửa đất nêu trên thuộc đất do UBND phường Đông Sơn quản lý; do đó, việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú là không đúng quy định. Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 56, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017, sau khi phát hiện thửa đất đã cấp cho hộ ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú cấp không đúng quy định, UBND thị xã đã thông báo đến hộ gia đình, đồng thời ban hành các Quyết định thu hồi, hủy bỏ GCN quyền sử dụng đất, cụ thể: 2 - Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 về việc hủy Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 về việc cấp GCN quyền sử dụng đất. - Quyết định số 3473/QĐ-UBND, ngày 03/11/2021 về việc hủy Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 cho phép ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú chuyển mục đích sử dụng đất; - Quyết định số 3474/QĐ-UBND, ngày 03/11/2021 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 644796, vào sổ số CH 03896, cấp ngày 06/10/2021 cho ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú. Như vậy, việc UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất đối với GCN quyền sử dụng cấp không đúng quy định (là đất do UBND phường quản lý) đối với ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú là đúng theo quy định pháp luật.

Nội dung ông Doãn Văn Bắc ý kiến việc thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất ảnh hưởng đến quyền lợi của ông khi thực hiện việc chuyển nhượng QSD đất với hộ ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú Về nội dung ông Doãn Văn Bắc có ý kiến việc UBND thị xã Bỉm Sơn Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất dẫn đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Doãn Văn Bắc và ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú không thể hoàn thành, ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Bắc. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 188, Luật Đất đai 2013: “ Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”. Như vậy, theo quy định của Luật Đất đai việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên chỉ phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã. Đối với các nội dung đề nghị của ông Doãn Văn Bắc, UBND thị xã Bỉm Sơn đã có văn bản trả lời ông Bắc, đồng thời đã hướng dẫn ông Bắc gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi qua hệ thống Phản hồi Thanh Hóa, ông Doãn Văn Bắc khá hài lòng, cho biết: “Thông tin tôi gửi lên hệ thống phản hồi đã được tiếp nhận, được trả lời rất rõ ràng, chi tiết. Qua trả lời của UBND thị xã Bỉm Sơn, tôi thấy thỏa mãn với các thông tin mà mình muốn hỏi. Tôi thấy nhiều ý kiến phản ánh khác của bà con qua hệ thống phản hồi cũng được trả lời rất nhanh, đầy đủ”.

TH

Hệ thống “Phản hồi Thanh Hóa” - một kênh kiến nghị, phản ánh tin cậy của người dân

Ngày 13-1-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là hệ thống Phản hồi Thanh Hóa) trên các lĩnh vực: môi trường, an toàn thực phẩm, hạ tầng kỹ thuật, vướng mắc của doanh nghiệp và các hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính...

Đơn giản, tiện lợi, tháo gỡ nhanh các vướng mắc

Ngày 29-1-2021, thông qua hệ thống phản hồi https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn, ông Doãn Văn Bắc đã gửi đến các cấp chính quyền ý kiến của mình: “Thanh tra việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, khi công dân hoàn thành xong thủ tục Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất lên UBND phường Đông Sơn thị xã Bỉm Sơn xin tờ khai thuế để làm thủ tục sang tên thì giam hồ sơ và ban hành thần tốc quyết định hủy và thu hồi xâm hại nghiêm trọng đến tài sản công dân”.
Sau khi tiếp nhận phản ánh của ông Doãn Văn Bắc qua hệ thống phản hồi https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn và kiểm tra nội dung công dân phản ánh, ngày 19-2-2021 UBND thị xã Bỉm Sơn đã có văn bản trả lời, đăng tải công khai trên trang https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn. Nội dung văn bản trả lời rõ: Năm 2020, ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú được UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy chứng nhận QSD đất seri số CT 367121 ngày 25/02/2020, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH03400; diện tích 324m2; mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm (tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 20/02/2020). Năm 2021, ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú xin chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất trồng cây lâu năm đã được cấp sang mục đích sử dụng đất ở đô thị. Ngày 21/6/2021, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND cho phép hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất, Cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất seri số DB 644796 ngày 06/10/2021, số vào sổ cấp GCN CH 03896. Theo ý kiến phản ánh của nhân dân, qua rà soát các hồ sơ có liên quan, UBND thị xã Bỉm Sơn phát hiện thửa đất ông Trân Minh Sơn đang sử dụng nêu trên có nguồn gốc là đất UBND phường Đông Sơn quản lý (năm 2004 gia đình ông Sơn có làm đơn đề nghị và được UBND phường Đông Sơn đồng ý cho trồng cây, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình (thời điểm năm 2020 khi đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất và xin chuyển mục đích sử dụng đất ông Trần Minh Sơn không cung cấp hồ sơ này). Như vậy, thửa đất nêu trên thuộc đất do UBND phường Đông Sơn quản lý; do đó, việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú là không đúng quy định. Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 56, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017, sau khi phát hiện thửa đất đã cấp cho hộ ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú cấp không đúng quy định, UBND thị xã đã thông báo đến hộ gia đình, đồng thời ban hành các Quyết định thu hồi, hủy bỏ GCN quyền sử dụng đất, cụ thể: 2 - Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 về việc hủy Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 về việc cấp GCN quyền sử dụng đất. - Quyết định số 3473/QĐ-UBND, ngày 03/11/2021 về việc hủy Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 cho phép ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú chuyển mục đích sử dụng đất; - Quyết định số 3474/QĐ-UBND, ngày 03/11/2021 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 644796, vào sổ số CH 03896, cấp ngày 06/10/2021 cho ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú. Như vậy, việc UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất đối với GCN quyền sử dụng cấp không đúng quy định (là đất do UBND phường quản lý) đối với ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú là đúng theo quy định pháp luật.

Nội dung ông Doãn Văn Bắc ý kiến việc thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất ảnh hưởng đến quyền lợi của ông khi thực hiện việc chuyển nhượng QSD đất với hộ ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú Về nội dung ông Doãn Văn Bắc có ý kiến việc UBND thị xã Bỉm Sơn Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất dẫn đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Doãn Văn Bắc và ông Trần Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Phú không thể hoàn thành, ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Bắc. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 188, Luật Đất đai 2013: “ Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”. Như vậy, theo quy định của Luật Đất đai việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên chỉ phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã. Đối với các nội dung đề nghị của ông Doãn Văn Bắc, UBND thị xã Bỉm Sơn đã có văn bản trả lời ông Bắc, đồng thời đã hướng dẫn ông Bắc gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi qua hệ thống Phản hồi Thanh Hóa, ông Doãn Văn Bắc khá hài lòng, cho biết: “Thông tin tôi gửi lên hệ thống phản hồi đã được tiếp nhận, được trả lời rất rõ ràng, chi tiết. Qua trả lời của UBND thị xã Bỉm Sơn, tôi thấy thỏa mãn với các thông tin mà mình muốn hỏi. Tôi thấy nhiều ý kiến phản ánh khác của bà con qua hệ thống phản hồi cũng được trả lời rất nhanh, đầy đủ”.

TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC