Truy cập

Hôm nay:
1473
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30561
Tháng này:
94824
Tất cả:
6509141

Kết quả thực hiện chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch hành động số 58-KH/TU ngày 31/12/2021 và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đến các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn. UBND thị xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Bỉm Sơn; giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2022 - 2025.

Đến nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 58/58 khu phố, thôn thuộc 7/7 xã, phường đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với 245 thành viên, đạt tỷ lệ 100%; các thành viên tích cực ứng dụng các công cụ mạng xã hội để trao đổi, phối hợp giải quyết công việc. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được chú trọng; đã xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử thị xã Bỉm Sơn, website của các xã, phường và phát thanh định kỳ hàng tuần; từ đầu năm đến nay đã phát trên 336 lượt tin, bài liên quan đến chuyển đổi số trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đến nay, 100% công chức, viên chức của thị xã Bỉm Sơn được trang bị máy tính làm việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản để trao đổi, xử lý công việc trên môi trường mạng; tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 99%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Thị xã mức độ 3 đạt 99,37%, mức độ 4 đạt 98,65% vượt chỉ tiêu tỉnh giao; ứng dụng họp trực tuyến ngày càng mở rộng. Hệ thống giao tiếp giữa chính quyền với người dân được triển khai hiệu quả thông qua hệ thống phản hồi điện tử, Tổng đài 1022 và các ứng dụng công nghệ thông tin khác.
Phát triển kinh tế số và xã hội số được quan tâm, đã tích cực phối hợp với VNPT Thanh Hóa để đưa các sản phẩm OCOP của Thị xã lên sàn giao dịch điện tử nông sản Thanh Hóa và hỗ trợ cung cấp tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm; triển khai các công nghệ về truy xuất nguồn gốc, gắn với các sản phẩm, cây trồng, vật nuôi của người dân và các sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Bỉm Sơn; phối hợp, hướng dẫn Nhân dân cài đặt, sử dụng ví điện tử VNPT PAY, mở tài khoản điện tử để thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ thiết yếu như: Điện, nước, học phí, dịch vụ y tế, môi trường qua các ứng dụng tiện ích như: VssID (BHXH), vnEdu Connect, VNeID,...

TH

Kết quả thực hiện chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch hành động số 58-KH/TU ngày 31/12/2021 và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đến các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn. UBND thị xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Bỉm Sơn; giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2022 - 2025.

Đến nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 58/58 khu phố, thôn thuộc 7/7 xã, phường đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với 245 thành viên, đạt tỷ lệ 100%; các thành viên tích cực ứng dụng các công cụ mạng xã hội để trao đổi, phối hợp giải quyết công việc. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được chú trọng; đã xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử thị xã Bỉm Sơn, website của các xã, phường và phát thanh định kỳ hàng tuần; từ đầu năm đến nay đã phát trên 336 lượt tin, bài liên quan đến chuyển đổi số trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đến nay, 100% công chức, viên chức của thị xã Bỉm Sơn được trang bị máy tính làm việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản để trao đổi, xử lý công việc trên môi trường mạng; tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 99%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Thị xã mức độ 3 đạt 99,37%, mức độ 4 đạt 98,65% vượt chỉ tiêu tỉnh giao; ứng dụng họp trực tuyến ngày càng mở rộng. Hệ thống giao tiếp giữa chính quyền với người dân được triển khai hiệu quả thông qua hệ thống phản hồi điện tử, Tổng đài 1022 và các ứng dụng công nghệ thông tin khác.
Phát triển kinh tế số và xã hội số được quan tâm, đã tích cực phối hợp với VNPT Thanh Hóa để đưa các sản phẩm OCOP của Thị xã lên sàn giao dịch điện tử nông sản Thanh Hóa và hỗ trợ cung cấp tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm; triển khai các công nghệ về truy xuất nguồn gốc, gắn với các sản phẩm, cây trồng, vật nuôi của người dân và các sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Bỉm Sơn; phối hợp, hướng dẫn Nhân dân cài đặt, sử dụng ví điện tử VNPT PAY, mở tài khoản điện tử để thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ thiết yếu như: Điện, nước, học phí, dịch vụ y tế, môi trường qua các ứng dụng tiện ích như: VssID (BHXH), vnEdu Connect, VNeID,...

TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC