Truy cập

Hôm nay:
1824
Hôm qua:
3082
Tuần này:
4906
Tháng này:
76479
Tất cả:
5294136

Lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 tại thị xã Bỉm Sơn.

Tổ công tác do đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã làm tổ trưởng và 12 thành viên là lãnh đạo ngành, phòng chuyên môn UBND thị xã liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho UBND Thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại thị xã Bỉm Sơn và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Theo Quyết định 06, đề án hướng đến mục tiêu ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích.
Cụ thể, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Như vậy, căn cứ theo hướng dẫn của Tỉnh, đến nay Bỉm Sơn đã thành lập 1 Tổ công tác cấp huyện, 7 tổ công tác cấp xã và 58 tổ công tác thôn, khu phố, đạt tỷ lệ 100%.
Nguyễn Tới

Lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 tại thị xã Bỉm Sơn.

Tổ công tác do đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã làm tổ trưởng và 12 thành viên là lãnh đạo ngành, phòng chuyên môn UBND thị xã liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho UBND Thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại thị xã Bỉm Sơn và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Theo Quyết định 06, đề án hướng đến mục tiêu ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích.
Cụ thể, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Như vậy, căn cứ theo hướng dẫn của Tỉnh, đến nay Bỉm Sơn đã thành lập 1 Tổ công tác cấp huyện, 7 tổ công tác cấp xã và 58 tổ công tác thôn, khu phố, đạt tỷ lệ 100%.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC