Truy cập

Hôm nay:
1376
Hôm qua:
3259
Tuần này:
1376
Tháng này:
15547
Tất cả:
4947518
Lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 tại thị xã Bỉm Sơn.

Lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 tại thị xã Bỉm Sơn.

127 lượt xem

Tập huấn một số nhiệm vụ tại Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sáng ngày 18/3/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện.

101 lượt xem

Bỉm Sơn với công tác chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh đối diện với “thách thức kép” – vừa chống đại dịch Covid-19, vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, thị xã Bỉm Sơn đã đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

152 lượt xem

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều ngày 18/01/2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp cấp tỉnh, cấp huyện.

135 lượt xem

Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính

Ngày 09/11/2021, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành văn bản số 3365/UBND-NV về việc “cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính”.

81 lượt xem

Thanh Hóa chuyển đổi số: Người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Đề án chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2021, tầm nhìn đến năm 2030 trọng tâm phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

287 lượt xem

An toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng an toàn, an ninh mạng đóng vai trò quan trọng tới sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng, là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công.

199 lượt xem

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 18-6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực NN&PTNT. Các đồng chí: Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị.

136 lượt xem

Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt ứng dựng VssID cho đơn vị sử dụng lao động

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số, BHXH thị xã Bỉm Sơn đang đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng cho các cơ quan, ban, ngành và người dân trên địa bàn thị xã. Toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2021 là 17.343 người cài đặt sử dụng VssID.

225 lượt xem

Điện lực Bỉm Sơn đẩy mạnh phát triển thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt

Thời gian qua, thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Điện lực Bỉm Sơn đã từng bước đổi mới, chú trọng đầu tư, phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ, nhất là đẩy mạnh phát triển thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, tạo thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch.

405 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC