Truy cập

Hôm nay:
1666
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30754
Tháng này:
95017
Tất cả:
6509334

Sắp có Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ Chuyển đổi số cấp huyện, xã?

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành, tỉnh thành, các doanh nghiệp và Hiệp hội về Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp xã và cấp huyện giai đoạn 2023-2025.

Bo tieu chi.jpg
Ảnh minh họa.
Ngày 30/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký văn bản số 2516 gửi các Bộ, ngành, tỉnh thành, doanh nghiệp và hiệp hội để xin ý kiến về việc ban hành Bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá, xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp xã và cấp huyện giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt là Bộ chỉ tiêu).
Mục đích của việc ban hành Bộ chỉ tiêu là nhằm hướng tới các mục tiêu:
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyển đổi số các địa phương
- Cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng và tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số tại cấp huyện, cấp xã; làm cơ sở chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.
- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương về chuyển đổi số; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong chuyển đổi số; góp phần cụ thể hóa mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã.
Nội dung Bộ chỉ tiêu
Nội dung của Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã bao gồm:
- Bộ chỉ tiêu cấp xã: có 5 mức độ, gồm: Khởi động (4 nhóm chỉ tiêu, 19 chỉ tiêu thành phần); Kết nối (4 nhóm chỉ tiêu, 30 chỉ tiêu thành phần); Cơ bản (4 nhóm chỉ tiêu, 46 chỉ tiêu thành phần); Nâng cao (4 nhóm chỉ tiêu, 63 chỉ tiêu thành phần); Thích ứng (4 nhóm chỉ tiêu, 66 chỉ tiêu thành phần).
- Bộ chỉ tiêu cấp huyện: có 5 mức độ, gồm: Khởi động (5 nhóm chỉ tiêu, 16 chỉ tiêu thành phần); Kết nối (5 nhóm chỉ tiêu, 27 chỉ tiêu thành phần); Cơ bản (5 nhóm chỉ tiêu, 34 chỉ tiêu thành phần); Nâng cao (5 nhóm chỉ tiêu, 45 chỉ tiêu thành phần); Thích ứng (5 nhóm chỉ tiêu, 45 chỉ tiêu thành phần).
Cấp huyện, cấp xã đạt mức độ chuyển đổi số phải đạt toàn bộ các chỉ tiêu thành phần tương ứng với mức độ đó trong Bộ chỉ tiêu.
Hằng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham chiếu Bộ chỉ tiêu để tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh. Các địa phương có thể điều chỉnh bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá đảm bảo phù hợp với đặc thù địa phương.
Trên đây là một số nội dung chính trong dự thảo về Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi cấp huyện, xã mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang xin ý kiến các bên liên quan. Nếu được thông qua, Bộ chỉ tiêu này sẽ là thước đo đánh giá một cách chính xác công tác chuyển đổi số cấp huyện, xã của các địa phương.

TH

Sắp có Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ Chuyển đổi số cấp huyện, xã?

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành, tỉnh thành, các doanh nghiệp và Hiệp hội về Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp xã và cấp huyện giai đoạn 2023-2025.

Bo tieu chi.jpg
Ảnh minh họa.
Ngày 30/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký văn bản số 2516 gửi các Bộ, ngành, tỉnh thành, doanh nghiệp và hiệp hội để xin ý kiến về việc ban hành Bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá, xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp xã và cấp huyện giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt là Bộ chỉ tiêu).
Mục đích của việc ban hành Bộ chỉ tiêu là nhằm hướng tới các mục tiêu:
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyển đổi số các địa phương
- Cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng và tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số tại cấp huyện, cấp xã; làm cơ sở chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.
- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương về chuyển đổi số; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong chuyển đổi số; góp phần cụ thể hóa mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã.
Nội dung Bộ chỉ tiêu
Nội dung của Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã bao gồm:
- Bộ chỉ tiêu cấp xã: có 5 mức độ, gồm: Khởi động (4 nhóm chỉ tiêu, 19 chỉ tiêu thành phần); Kết nối (4 nhóm chỉ tiêu, 30 chỉ tiêu thành phần); Cơ bản (4 nhóm chỉ tiêu, 46 chỉ tiêu thành phần); Nâng cao (4 nhóm chỉ tiêu, 63 chỉ tiêu thành phần); Thích ứng (4 nhóm chỉ tiêu, 66 chỉ tiêu thành phần).
- Bộ chỉ tiêu cấp huyện: có 5 mức độ, gồm: Khởi động (5 nhóm chỉ tiêu, 16 chỉ tiêu thành phần); Kết nối (5 nhóm chỉ tiêu, 27 chỉ tiêu thành phần); Cơ bản (5 nhóm chỉ tiêu, 34 chỉ tiêu thành phần); Nâng cao (5 nhóm chỉ tiêu, 45 chỉ tiêu thành phần); Thích ứng (5 nhóm chỉ tiêu, 45 chỉ tiêu thành phần).
Cấp huyện, cấp xã đạt mức độ chuyển đổi số phải đạt toàn bộ các chỉ tiêu thành phần tương ứng với mức độ đó trong Bộ chỉ tiêu.
Hằng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham chiếu Bộ chỉ tiêu để tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh. Các địa phương có thể điều chỉnh bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá đảm bảo phù hợp với đặc thù địa phương.
Trên đây là một số nội dung chính trong dự thảo về Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi cấp huyện, xã mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang xin ý kiến các bên liên quan. Nếu được thông qua, Bộ chỉ tiêu này sẽ là thước đo đánh giá một cách chính xác công tác chuyển đổi số cấp huyện, xã của các địa phương.

TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC