Truy cập

Hôm nay:
768
Hôm qua:
19702
Tuần này:
32809
Tháng này:
104382
Tất cả:
5322039

Tập huấn một số nhiệm vụ tại Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sáng ngày 18/3/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện.

HN TT thuc hien QD 06.JPG


Tham dự tại điểm cầu phòng họp trực tuyến Công an thị xã Bỉm Sơn có đại diện Lãnh đạo Công an thị xã Bỉm Sơn; Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; Lao động - Thương binh & Xã hội; Nội vụ; Giáo dục & Đào tạo; Văn hóa - Thông tin; Tài nguyên & Môi trường; Quản lý đô thị UBND thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn; Điện lực Bỉm Sơn; Phó Chủ tịch UBND xã, phường; Trưởng Công an xã, phường; công chức làm việc tại bộ phận Một cửa UBND xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ trình bày nội dung về danh mục nhiệm vụ mà các bộ, ngành, địa phương triển khai theo Đề án 06. Theo đó, ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Tại Đề án này đã giao rõ từng nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, theo đó các địa phương phải chủ trì triển khai 13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan trung ương. Trong đó nội dung thực hiện số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính được triển khai tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ 1/6/2022, cấp huyện từ 1/12/2022, cấp xã từ 1/6/2023.

Tại buổi tập huấn, đại biểu cũng được các chuyên gia công nghệ thông tin hướng dẫn cách kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
Nguyễn Tới

Tập huấn một số nhiệm vụ tại Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sáng ngày 18/3/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện.

HN TT thuc hien QD 06.JPG


Tham dự tại điểm cầu phòng họp trực tuyến Công an thị xã Bỉm Sơn có đại diện Lãnh đạo Công an thị xã Bỉm Sơn; Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; Lao động - Thương binh & Xã hội; Nội vụ; Giáo dục & Đào tạo; Văn hóa - Thông tin; Tài nguyên & Môi trường; Quản lý đô thị UBND thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn; Điện lực Bỉm Sơn; Phó Chủ tịch UBND xã, phường; Trưởng Công an xã, phường; công chức làm việc tại bộ phận Một cửa UBND xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ trình bày nội dung về danh mục nhiệm vụ mà các bộ, ngành, địa phương triển khai theo Đề án 06. Theo đó, ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Tại Đề án này đã giao rõ từng nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, theo đó các địa phương phải chủ trì triển khai 13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan trung ương. Trong đó nội dung thực hiện số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính được triển khai tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ 1/6/2022, cấp huyện từ 1/12/2022, cấp xã từ 1/6/2023.

Tại buổi tập huấn, đại biểu cũng được các chuyên gia công nghệ thông tin hướng dẫn cách kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC